Tay, در دسترس بودن و قانون جاذبه

[ad_1]

زمانی که من برای اولین بار من مربی آن اتفاق افتاده است در یک دقیقه. من تا به حال مرور از طریق چند تن از مربیان’ سایت بیش از چند سال و هرگز احساس گرفتن تعهد از کار کردن با یک مربی. آن را همیشه به نظر می رسید بیش از حد گران قیمت و بیش از حد بزرگ یک بخشی از بودجه ماهانه. من تا به حال صرف هزاران دلار در دوره های مختلف و احساس کردند که توجیه بود اما به پرداخت یک مربی زندگی به طور منظم…هیچ.

سپس من به یک فضای که در آن من ناگهان تلفن به نام یک مربی و گفت: “بله, من می خواهم به کار با شما”. بیا به آن فکر می کنم من هرگز حتی به عنوان خوانده شده مقالات در مربی تیم وب سایت. فقط یه چیزی به من جلب کرد به او.

آن انرژی که به من جلب کرد به او. من تا به حال رسیده پر انرژی ارتعاش جایی که من باز بود و اجازه می دهد برای یک مربی به در آمده و با من کار می کند. من در دسترس بود و با جدیت به کار کردن با یک مربی و نه فقط هر مربی اما با خاص که مربی است. من کشیده شده بود به او مانند یک آهنربا.

سپس متوجه شدم که من در یک فضای در دسترس بودن و این که این فضا در دسترس بود و ضروری برای هر, ‘نیکی’ به در آمده است.

در قانون جاذبه آن اهمیت زیادی داده شده است به Allowingness’ است که دولت که در آن یک فرد می پرسد برای چیزی و می داند که آن را در خواهد آمد و در این tay او همچنین اجازه می دهد تا آن را به در آمده است.

برای مثال اگر شما بخواهید جهان را به شما یک نوع خاص از ماشین جهان ملزم خواهد شد. اما شما باید در فضا به اجازه می دهد که ماشین به در آمده است. نگرانی در مورد ساخت آن پرداخت خواهد شد و فقط با قرار دادن یک بلوک بزرگ که جلوگیری از شما را از گرفتن آن ماشین است. شما باید بدانید که شما می توانید برای آن پرداخت و پس از آن است که ایجاد یک فضای allowingness برای این خودرو آمده است.

ترس بزرگترین مانع به قانون جاذبه کار را برای شما. مفهوم عدم امکان از چیزهایی که اتفاق می افتد نگه می دارد همه چیز را از شما دور. در دسترس بودن ایجاد یک دولت allowingness که پس از آن اجازه می دهد تا انرژی از هر آنچه که شما خواسته برای ورود به زندگی خود را.

سعی کنید این را در چیزهای کوچک و سپس اقدام به بزرگتر و به ظاهر چیزهایی که سخت تر برای رسیدن به.

مثال از آنها بخواهید برای یک جفت کفش (دانستن در همه زمان ها است که در داخل بودجه خود را). به عنوان این جفت کفش است که در حال حاضر در داخل بودجه خود را وجود خواهد داشت هر گونه مقاومت به آن است. و هنگامی که جهان تلاش می کند به ارائه آن را به شما خواهد شد دریافت آن با شادی.

سعی کنید وضعیت در دسترس بودن با چیزی است که فقط کمی خارج از بودجه خود را و به زودی شما را ببینید که شما می توانید ذهن خود را گسترش داده اجازه می دهد تا بیشتر و بیشتر. و یک روز شما حتی ممکن است بخواهید که دریاها بود جدا برای شما و اگر ذهن خود را به آن معتقد است که آن اتفاق می افتد.

البته شناخت متافیزیک از چیزهایی همچنین مکان های ما در یک محل در غیر این صورت مسئولیت عدم مسئولیت و سپس می آید و به نیش ما. این فوق العاده است برای میل اما این خواسته باید در یک نظم طبیعی از آنچه شما نیاز دارید برای مرحله بعدی زندگی است. شما قانون خواسته های خود را; خواسته حکومت نه شما.

[ad_2]