شوک کرونایی به بخش خدماتی را با جهش تولید جبران می کنیم

شوک کرونایی به بخش خدماتی را با جهش تولید جبران می کنیم

[ad_1] محمدباقر نوبخت در حاشیه پنجمین جلسه ستاد برنامه ریزی و راهبری جهش تولید به خبرنگار ما گفت:با توجه به اینکه به خاطر بیماری کرونا بخش عمده‌ای از تولید خدمات دچار مشکل شده و بخشی از کسب و کار‌ها نیز دچار آسیب شده‌اند، بنابراین برای سیاست جهش تولید قرار شد، پروژه‌های عمرانی و تولیدی را …

ادامه مطلبشوک کرونایی به بخش خدماتی را با جهش تولید جبران می کنیم