برچسب: چهارمین امام شیعیان

میلاد مروّج ناگفته های عاشورا بر عاشقان حضرت مبارک

میلاد مروّج ناگفته های عاشورا بر عاشقان حضرت مبارک

0 commentsمتفرقهچهارمین امام شیعیانماه شعبانمیلاد

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، از ویژگی‌های برجسته امام زین العابدین (ع)، تبلیغ اسلام حقیقی در عمل بود. ایشان مظهر عفو الهی شمرده می‌شد و به سادگی از مردمی که تحت تأثیر تبلیغات امویان از او عیب جویی و بدگویی می‌کردند، می‌گذشت. این کار، از یک سو دیواری را که بنی امیه ….  Read More