با چه رویی نامزد میزبانی جام ملتهای آسیا شدیم؟/ اعتماد به سقف مدیران ایرانی!

با چه رویی نامزد میزبانی جام ملتهای آسیا شدیم؟/ اعتماد به سقف مدیران ایرانی!

[ad_1] سرویس ورزش مشرق – اینکه فدراسیون فوتبال کشورمان با اقدامات ناگهانی اش همه اهالی این رشته در داخل و خارج از ایران را سورپرایز کند اتفاق تازه ای نیست. این روزها خبر نامزدی ایران برای میزبانی جام ملتهای ۲۰۲۷ آسیا و رقابت با کشورهایی چون قطر، عربستان، هند و عمان اهالی فوتبال را به …

ادامه مطلببا چه رویی نامزد میزبانی جام ملتهای آسیا شدیم؟/ اعتماد به سقف مدیران ایرانی!