چند و چون اخذ مدارک دانشگاهی جعلی؟!

چند و چون اخذ مدارک دانشگاهی جعلی؟!

[ad_1] حمیدرضا علومی یزدی در این باره به خبرنگار ما گفت: این عدد ۳ هزار مدرک جعلی تصحیح شده هم مورد تائید وزارت علوم نیست. او گفت: فضای آموزش عالی کشور، مجموعه‌ای نظام‌مند و قانون‌مند است و از اولین مراحل ورود به دانشگاه تا دوران تحصیل و مراحل آموزشی و پژوهشی و ارزیابی و صدور …

ادامه مطلبچند و چون اخذ مدارک دانشگاهی جعلی؟!