رصد ۷۰ میلیون نفر در طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا

رصد ۷۰ میلیون نفر در طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا

[ad_1] آقای دکتر سعید نمکی در ارتباط زنده که هم اکنون با شبکه خبر داشت افزود: بیش از ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در قالب مرحله اول طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا رصد شد و تعداد قابل توجهی افراد علامت دار را که در مرحله نخست بیماری بودند تشخیص دادیم و ایزوله کرده …

ادامه مطلبرصد ۷۰ میلیون نفر در طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا