اختصاص ۱۰ میلیارد دلار به کسب و کارهای زیان دیده از کرونا

اختصاص ۱۰ میلیارد دلار به کسب و کارهای زیان دیده از کرونا

[ad_1]  رئیس جمهور گفت: اکنون موقعیت مناسبی بود، تا آمریکایی‌ها از کار غلطشان عذرخواهی کنند تا به مردم ایران بگویند که ضد ملت ایران نیستند.   آقای روحانی با بیان اینکه همه مردم ما جناح‌های سیاسی، همه با بیداری و هوشیاری کار بزرگی انجام دادند، افزود: نکته آخر هم در مورد خباثت‌های آمریکایی هاست، در …

ادامه مطلباختصاص ۱۰ میلیارد دلار به کسب و کارهای زیان دیده از کرونا