7 مرحله آسان برای فروش بیشتر مهره های مار

بچه مار زنگی نوعی مار است که در بدنش هیچ سمی وجود ندارد و پوشش بدنی فلس دار دارد. مار زنگی از مارهای اهلی غیر سمی به شمار می رود که در بدن خود سمی ندارد و دارای پوشش بدنی فلس دار و پوسته پوسته است. اگر شما هر گونه سوالی در رابطه با کجا …

ادامه مطلب7 مرحله آسان برای فروش بیشتر مهره های مار