بیانیه ستاد حقوق بشر ایران در تبیین “سراب حقوق بشر غربی”

بیانیه ستاد حقوق بشر ایران در تبیین "سراب حقوق بشر غربی"

[ad_1]  در این بیانیه که امروز (یکشنبه) انتشار یافته، با بیان اینکه برتری منافع اقتصادی بر حق حیات انسان­ها در حقوق بشر غربی است، تصریح کرده است: مروری بر رفتار تاریخی غربی­ها در قبال حقوق ملت­ها، حقیقت نگرش ضدانسانی آن‌ها به انسانیت و بشریت را هویدا م ی­کند. دولت­های غربی که سابقه ی کشتار میلیون­ …

ادامه مطلببیانیه ستاد حقوق بشر ایران در تبیین “سراب حقوق بشر غربی”