برنامه پخش آموزش دروس مدارس ۲۷ فروردین

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، برنامه پخش آموزش دروس مدارس از مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش؛ چهارشنبه ۲۷ فروردینمتوسطه دوره اول:ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩ ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس فارسی پایه ۸ ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس زبان انگلیسی پایه ٧ساعت ٩ تا ٩:٢٢درس ریاضی پایه ٨ برنامه دوره ابتدایی:ازساعت١٠:٣٠ …

ادامه مطلببرنامه پخش آموزش دروس مدارس ۲۷ فروردین

جدول زمانی برنامه‌های درسی جمعه ۲۲ فروردین

جدول زمانی برنامه‌های درسی جمعه ۲۲ فروردین

[ad_1] برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه های ۴ و آموزش (۷) جمعه ٢٢ فروردین زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش: متوسطه دوره اول: از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩ از ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸ از ساعت ١٠ …

ادامه مطلبجدول زمانی برنامه‌های درسی جمعه ۲۲ فروردین