زمان پخش برنامه مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه 12 فروردین

زمان پخش برنامه مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه 12 فروردین

[ad_1]  بر این اساس، برنامه مدرسه تلویزیونی روز سه‌شنبه ١٢ فروردین به شرح زیر است: شبکه آموزش متوسطه دوره اول: ساعت٩ تا٩: ٣٠درس علوم تجریی پایه۷ ساعت٩: ٣٠ تا١٠ درس زبان انگلیسی پایه ٨ ساعت١٠ تا ١٠: ٣٠ درس زبان انگلیسی پایه٩ دوره ابتدایی: ازساعت١٠: ٣٠ تا ۱۱ فارسی ونگارش پایه اول از ساعت ۱۱ …

ادامه مطلبزمان پخش برنامه مدرسه تلویزیونی سه‌شنبه 12 فروردین