حکم انتصاب وزیر جدید کشاورزی

حکم انتصاب وزیر جدید کشاورزی

[ad_1] روحانی در این حکم، از خاوازی خواسته است برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های سی و چهار گانه تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر وی ارایه کند. رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر ۶ ماه یک بار …

ادامه مطلبحکم انتصاب وزیر جدید کشاورزی