جدول برنامه های درسی ۱۷ خرداد

جدول برنامه های درسی ۱۷ خرداد

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از دو شبکه ۴ و آموزش (۷) در روز شنبه ۱۷ خرداد به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش متوسطه دوره اول: ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس مطالعات اجتماعی پایه٩ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس علوم …

ادامه مطلبجدول برنامه های درسی ۱۷ خرداد

جدول پخش برنامه درسی پنج شنبه 8 خرداد

جدول پخش برنامه درسی پنج شنبه 8 خرداد

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، جدول زمانی پخش زنده دروس در روز 8 خرداد به شرح زیر اعلام شد: شبکه‌‌آموزش متوسطه اول: «کار و فناوری، پایه نهم» ساعت 8:05 ؛«علوم تجربی، پایه‌ هشتم» ساعت 8:25 ؛«تفکر و سبک‌زندگی، پایه هفتم» ساعت 8:45 ؛«زبان انگلیسی، پایه هشتم» ساعت 9:05 دوره ابتدایی:«فارسی و نگارش، …

ادامه مطلبجدول پخش برنامه درسی پنج شنبه 8 خرداد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۶خرداد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۶خرداد

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، جدول زمانی پخش زنده دروس در روز ۶ خرداد به شرح زیر اعلام شد: شبکه آموزش متوسطه دوره اول:ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ تربیت بدنی دوره متوسطه ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٩ ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه٨   ساعت ٨:۴۵ تا …

ادامه مطلبجدول پخش مدرسه تلویزیونی ۶خرداد

جدول زمانی آموزش تلویزیونی پنجشنبه ۱ خرداد

جدول زمانی آموزش تلویزیونی پنجشنبه ۱ خرداد

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز پنجشنبه اول خرداد ۹۹ اعلام شد. شبکه آموزش:   متوسطه دوره اول:ساعت ۸.۰۵ تا ۸.۲۵ درس علوم تجربی پایه ۹ساعت ۸.۲۵ تا ۸.۴۵ درس کاروفناوری پایه ۹ساعت ۸.۴۵ تا ۹.۰۵ درس تفکر …

ادامه مطلبجدول زمانی آموزش تلویزیونی پنجشنبه ۱ خرداد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی، سه شنبه ٣٠ اردیبهشت ٩٩

جدول پخش مدرسه تلویزیونی، سه شنبه ٣٠ اردیبهشت ٩٩

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر است: برنامه پخش آموزش دروس دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش؛   متوسطه دوره اول:ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس کاروفناوری پایه ٩ – پودمان هدایت تحصیلی …

ادامه مطلبجدول پخش مدرسه تلویزیونی، سه شنبه ٣٠ اردیبهشت ٩٩

جدول پخش برنامه‌های درسی ٢٩ اردیبهشت

جدول پخش برنامه‌های درسی ٢٩ اردیبهشت

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز دوشنبه ٢٩ اردیبهشت پخش می‌شود به شرح زیر است:   برنامه پخش آموزش دروس دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش؛ دوشنبه ٢٩ اردیبهشت؛ متوسطه اول:ساعت ٧:۴۵ تا ٨ تربیت بدنی …

ادامه مطلبجدول پخش برنامه‌های درسی ٢٩ اردیبهشت

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۵ فروردین

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۵ فروردین

[ad_1] برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه های ۴ و آموزش (۷) دوشنبه ۲۵ فروردین زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش از ساعت ۷:۴۵ تا ۸ (آموزش درس تربیت‌بدنی برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه) متوسطه دوره اول: از ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس علوم تجربی پایه ٩ از …

ادامه مطلبجدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۵ فروردین

جدول زمانی برنامه‌های درسی جمعه ۲۲ فروردین

جدول زمانی برنامه‌های درسی جمعه ۲۲ فروردین

[ad_1] برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه های ۴ و آموزش (۷) جمعه ٢٢ فروردین زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش: متوسطه دوره اول: از ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩ از ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸ از ساعت ١٠ …

ادامه مطلبجدول زمانی برنامه‌های درسی جمعه ۲۲ فروردین

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۲۰ فروردین

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۲۰ فروردین

[ad_1] برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از دو شبکه ۴ و آموزش در روز چهارشنبه ۲۰ فروردین پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش: متوسطه دوره اول: ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس ریاضی پایه ٩. ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه۸. ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه ٧. برنامه …

ادامه مطلبجدول پخش مدرسه تلویزیونی ۲۰ فروردین

اعلام زمان پخش برنامه درسی “مدرسه تلویزیونی”

اعلام زمان پخش برنامه درسی "مدرسه تلویزیونی"

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  برنامه آموزشی دانش‌آموزان در روز یکشنبه ۱۷ فروردین ٩٩ از شبکه تلویزیونی چهار و شبکه آموزش به این شرح است:   جدول کلاس درس شبکه آموزش سیما متوسطه دوره اول: ساعت ٨: علوم تجربی پایه ٩ساعت ٨:٣٠: زبان انگلیسی پایه ٨ساعت :٩ ریاضی پایه ٧  دوره ابتدایی: …

ادامه مطلباعلام زمان پخش برنامه درسی “مدرسه تلویزیونی”