زمان پخش برنامه درسی ۲۴ فروردین

زمان پخش برنامه درسی ۲۴ فروردین

[ad_1] جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹ اعلام شد. شبکه آموزش از ساعت ۷:۴۵ تا ۸ (آموزش درس تربیت بدنی برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی) متوسطه دوره اول: ساعت٨ تا ۸:۲۰ درس کاروفناوری پایه ٩ ساعت ۸:۲۰ تا ٨:۴٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸ ساعت …

ادامه مطلبزمان پخش برنامه درسی ۲۴ فروردین