برچسب: بهترین دستگاه اکسیژن ساز

بهترین دستگاه اکسیژن ساز

0 commentsمتفرقهاکسیژن سازبهترین دستگاه اکسیژن سازدستگاه اکسیژن ساز

مزایای استفاده از غلظت اکسیژن استفاده شده دو شرط نسبتاً معمول وجود دارد که تنفس افراد را دشوار می کند. اولین مورد ، آمفیزم است. این حالت بیشتر در اثر سیگار کشیدن ایجاد می شود. شرط دیگری که باعث تنفس می شود برونشیت مزمن است. با برونشیت مزمن ، قفسه سینه شما می تواند چنان ….  Read More