جزئیات بسته حمایتی اصناف و یارانه بگیران

جزئیات بسته حمایتی اصناف و یارانه بگیران

[ad_1]  در پی شیوع ویروس کرونا، حدود دو ماهی است که کشور ما هم در وضعیت خاصی بوده و بخش‌های مختلف به ویژه اقتصادی تحت تاثیر قرار دارد؛ به طوری که کسب و کار‌ها در اغلب موارد تعطیل و یا با کاهش قابل توجه درآمد مواجه شدند. از این رو با توجه به الزام حمایت …

ادامه مطلبجزئیات بسته حمایتی اصناف و یارانه بگیران