برچسب: برنامه

کنترل هوایی ساخت و ساز های غیر مجاز شهر تهران

کنترل هوایی ساخت و ساز های غیر مجاز شهر تهران

0 commentsمتفرقهبرنامهپیگیری

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، شکری در ارتباط تلفنی با برنامه پیگیری شبکه خبر افزود: به جهت صیانت دقیق تر حریم هوایی شهر تهران قرار شد از امروز ساخت و سازها از طریق هوا کنترل شود. شکری در ادامه با بیان اینکه بخش ها و مکان هایی محصور شده از شهر تهران ….  Read More

اعلام جدول مدرسه تلویزیونی ۵ خرداد

اعلام جدول مدرسه تلویزیونی ۵ خرداد

0 commentsمتفرقه5 خردادبرنامهتلویزیونجدول

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران روز دوشنبه ۵ خردادشبکه آموز ش: متوسطه دوره اول:ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ تربیت بدنی دوره متوسطه ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩ ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه٨ ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس کاروفناوری پایه٨ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ….  Read More

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۶ فروردین

0 commentsمتفرقهآموزشبرنامهجدول

[ad_1] برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه‌های ۴ و آموزش (۷) سه شنبه ۲۶ فروردین زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: برنامه‌های شبکه آموزش*متوسطه اول: «فارسی، پایه نهم» ساعت ۸ «عربی، پایه هشتم» ساعت ۸:۲۰«ریاضی، پایه‌هفتم» ساعت ۸:۴۰ «مطالعات اجتماعی، پایه نهم» ساعت ۹دوره ابتدایی: «فارسی و نگارش، پایه ….  Read More

برنامه مدرسه تلویزیونی دهم فروردین

برنامه مدرسه تلویزیونی دهم فروردین

0 commentsمتفرقهآموزشیبرنامهدهم فروردین

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، جدول پخش برنامه مدر سه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما اطلاعیه شماره۳۰ روز یکشنبه۱۰ فروردین از شبکه ۷ (شبکه آموزش): متوسطه دوره اول: ساعت٩ تا٩:٣٠درس ریاضی پایه۷. ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس فرهنگ‌وهنر پایه۹ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس ریاضی پایه۸***برنامه دوره ابتدایی:درروز یکشنبه۱۰ فروردین۹۹:ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی وریاضی پایه اول. از ….  Read More

فعالیت شبکه اجتماعی دانش آموزان به زودی

فعالیت شبکه اجتماعی دانش آموزان به زودی

0 commentsمتفرقهبرنامهشبکه دانش آموزیوزیر آموزش و پرورش

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، محسن حاجی‌میرزایی – وزیر آموزش و پرورش در برنامه ۱۸/۳۰ شبکه خبر گفت: با همکاری صدا و سیما برنامه آموزش را انجام دادیم و نگذاشتیم وقفه‌ای در آموزش دانش آموزان ایجاد شود.وی افزود: شبکه‌های آموزشی پوشش خوبی دادند.حاجی‌میرزایی گفت: معلمانی که برای آموزش از طریق رسانه ملی ….  Read More