زمان پخش برنامه درسی ۲۴ فروردین

زمان پخش برنامه درسی ۲۴ فروردین

[ad_1] جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹ اعلام شد. شبکه آموزش از ساعت ۷:۴۵ تا ۸ (آموزش درس تربیت بدنی برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی) متوسطه دوره اول: ساعت٨ تا ۸:۲۰ درس کاروفناوری پایه ٩ ساعت ۸:۲۰ تا ٨:۴٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸ ساعت …

ادامه مطلبزمان پخش برنامه درسی ۲۴ فروردین

زمان پخش برنامه‌های درسی پنج شنبه ۲۱ فروردین

زمان پخش برنامه‌های درسی پنج شنبه ۲۱ فروردین

[ad_1]  برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه آموزش: متوسطه دوره اول: ساعت ٨ تا ۸:۳۰ درس زبان انگلیسی پایه ٩ ساعت ۸:۳۰ تا ٩ درس ادبیات فارسی و نگارش پایه ۸ ساعت٩ …

ادامه مطلبزمان پخش برنامه‌های درسی پنج شنبه ۲۱ فروردین

زمان برنامه های درسی سه شنبه 19 فروردین

زمان برنامه های درسی سه شنبه 19 فروردین

[ad_1]   برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه نوزدهم فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه آموزش: متوسطه دوره اول: ساعت٨ تا ٨: ٣٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩ ساعت٨: ٣٠ تا ٩ درس عربی پایه ٨ ساعت٩ تا ٩: …

ادامه مطلبزمان برنامه های درسی سه شنبه 19 فروردین

جدول پخش برنامه‌های درسی ۱۳فروردین

جدول پخش برنامه‌های درسی ۱۳فروردین

[ad_1] برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه های۴ و آموزش روز چهارشنبه ۱۳ فروردین زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش: متوسطه دوره اول: از ساعت ٩ تا٩:٣٠ درس فرهنگ و هنر پایه ۷ از ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس نگارش پایه ٩ از ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ …

ادامه مطلبجدول پخش برنامه‌های درسی ۱۳فروردین

جدول پخش برنامه‌های درسی ۱۳فروردین

[ad_1] برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه های۴ و آموزش روز چهارشنبه ۱۳ فروردین زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش: متوسطه دوره اول: از ساعت ٩ تا٩:٣٠ درس فرهنگ و هنر پایه ۷ از ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس نگارش پایه ٩ از ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ …

ادامه مطلبجدول پخش برنامه‌های درسی ۱۳فروردین