بحران آمریکا تازه شروع شده است

بحران آمریکا تازه شروع شده است

[ad_1]  محمد مرندی کارشناس مسائل آمریکا در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: دلیل بحران آمریکا بر می‌گردد به ۳ دهه پیش. بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا به سرعت به سمت لیبرالیسم و کاپیتالیسم پیش رفت و در زمان کلینتون خیلی از قوانین را به نحوی تغییر دادند که به تدریج ثروت بیشتری در دست …

ادامه مطلببحران آمریکا تازه شروع شده است