بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی پس از برقراری پرواز‌ها

بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی پس از برقراری پرواز‌ها

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رضا جعفر زاده درباره بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در کشور ثالث به خبرنگار ما گفت: بیش از این هم گفته بودیم که اگر امکان بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما در ایران وجود داشته باشد آن را با حضور نمایندگان کشور‌های ذینفع بازخوانی خواهیم کرد. درغیر این …

ادامه مطلببازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی پس از برقراری پرواز‌ها