جدول زمانی مدرسه تلویزیونی؛ جمعه ٢٩ فروردین

[ad_1]  بر اساس جدول شماره ۴٩ برنامه مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز جمعه ٢٩ فروردین ۹۹ اعلام شد. شبکه آموزش: متوسطه دوره اول: ساعت٩:٠۵ تا ٩:٢۵درس نگارش پایه ٩ ساعت ٩:٢۵تا ٩:۴۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه۸ ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵درس تفکر و سبک زندگی پایه ٧ساعت ١٠:٠۵ …

ادامه مطلبجدول زمانی مدرسه تلویزیونی؛ جمعه ٢٩ فروردین

برنامه پخش آموزش دروس مدارس ۲۷ فروردین

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، برنامه پخش آموزش دروس مدارس از مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش؛ چهارشنبه ۲۷ فروردینمتوسطه دوره اول:ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩ ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس فارسی پایه ۸ ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس زبان انگلیسی پایه ٧ساعت ٩ تا ٩:٢٢درس ریاضی پایه ٨ برنامه دوره ابتدایی:ازساعت١٠:٣٠ …

ادامه مطلببرنامه پخش آموزش دروس مدارس ۲۷ فروردین

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۶ فروردین

[ad_1] برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه‌های ۴ و آموزش (۷) سه شنبه ۲۶ فروردین زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: برنامه‌های شبکه آموزش*متوسطه اول: «فارسی، پایه نهم» ساعت ۸ «عربی، پایه هشتم» ساعت ۸:۲۰«ریاضی، پایه‌هفتم» ساعت ۸:۴۰ «مطالعات اجتماعی، پایه نهم» ساعت ۹دوره ابتدایی: «فارسی و نگارش، پایه …

ادامه مطلبجدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۶ فروردین

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۵ فروردین

جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۵ فروردین

[ad_1] برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه های ۴ و آموزش (۷) دوشنبه ۲۵ فروردین زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش از ساعت ۷:۴۵ تا ۸ (آموزش درس تربیت‌بدنی برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه) متوسطه دوره اول: از ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس علوم تجربی پایه ٩ از …

ادامه مطلبجدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۵ فروردین

زمان پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ١۵ فروردین

زمان پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ١۵ فروردین

[ad_1] به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، جدول شماره ۳۵ مدرسه تلویزیونی فردا جمعه ١۵ فروردین ٩٩ شبکه آموزش: ***متوسطه دوره اول: *ساعت٩ تا٩:٣٠درس تفکر و سبک زندگی پایه ٨ *ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩ *ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٨   ***دوره ابتدایی: – ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ بازی …

ادامه مطلبزمان پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ١۵ فروردین