بهره برداری از چهار طرح بزرگ برق ـ آبی استان تهران

بهره برداری از چهار طرح بزرگ برق ـ آبی استان تهران

[ad_1] افتتاح تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر و شبکه فاضلاب صفادشت رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر و شبکه فاضلاب صفادشت، هم گفت: این تصفیه خانه هم برای کشاورزی منطقه و هم برای بهداشت منطقه کار ارزشمندی است و ما در این روزها، احساس می‌کنیم که مساله بهداشت، سلامت چقدر مهم …

ادامه مطلببهره برداری از چهار طرح بزرگ برق ـ آبی استان تهران