PTSD برگ هنگامی که ما اعمال قانون جاذبه

[ad_1]

کسانی که در ایمان به مسیح نیاز به مراقب باشید.

قانون جاذبه می آید از بهشت به ما آگاه است.

چرا دیگری را پروردگار ما به ما بگویید که مثل دانه خردل?

اگر ما ایمان به تفکر چیزی است که آن را قطعا خواهد بود!

مشکلات ما شبیه زمانی که ما به PTSD.

تروما گذشته به دنبال تکرار همان افکار تاریک در واقع.

یک نکته برای به اشتراک گذاری است که چگونه ما می تواند ما را بار bared.

پاسخ می آید که ما را انتخاب کنید برای خاموش کردن آن موجب ناراحتی افکار به اشتراک گذاشته.

هنگامی که ما نگاه به انتخاب مسیح (که با مته سوراخ کردن یک تاج از خار) ما می توانیم.

در اشعیا 14:3 خدا می گوید او باید بقیه را از غم و اندوه به زن و مرد است.

در روکشی از این پاساژ به این پیام دیگری است که ترس را نیز رها می شود.

منتشر شده است و بندگی سخت که در آن ما ساخته شد و به خدمت در افکار غصه دار.

یک استراتژی است که در اینجا برای ما شده اند که در ذهن ما برده سرکوب.

شفا خواهد آمد با نماز به اجازه خدا انجام بهترین خود را به ما استراحت.

این قانون خاص من ذکر کرده اند تعیین کننده روابط ما جذب کند.

نگاه از نزدیک در خانواده و دوستان خود را به ببینید که چگونه این یک واقعیت است.

قدرت به جلو حرکت کند و همواره در افکار ما برای شروع.

آنچه ما را نگه می دارد را متوقف و در درد ما این است که قدرت از گناه است.

هنگامی که ما اذعان ضعف ما در درون ما می تواند شکستن اوراق قرضه و آزاد می شود.

این اتفاق می افتد از طریق ایمان به ما قدرت بالاتر به ما قدرت می بینید.

وجود دارد ممکن است در ذهن معنوی با پشتکار.

رها از همه خشم و قضاوت افکار را دور از ترس مقاومت.

نکته دیگر این است که شروع به نوشتن و گفتن affirmations مثبت دو بار در روز.

تکرار آنچه که ما نیاز داریم را در جهان توجه!

در حال حاضر به جای در حال اجرا شناور در یک قایق با یک سوراخ ما می توانید درایو های آینده.

مسیح عشق و محبت را هنوز وحشت در خواب در سر ما.

یک زندگی بهتر می آید هنگامی که ما را انتخاب کنید برای قرار دادن بر روی مسیح در عبادت روزانه.

با دادن او را سپاس و ستایش ما پاک هستند از تروما احساسات!

[ad_2]