Ho'oponopono و تجلی ثروت – چگونه مصالحه و بخشش توسعه رفاه طرز فکر

[ad_1]

کسانی که تمرین کیهانی قانون جاذبه اغلب یادآوری است که زندگی ما را منعکس ما ارتعاشی سطح. سپس ما ممکن است تعجب “چه ارتعاشی سطح از شادی ؟” یا “چه ارتعاشی سطح یا فرکانس ثروت؟” دیوید هاوکینز در قدرت در مقابل زور به ما داده است یک جدول ارتعاشی سطح. Ho'oponopono یک نماز که به ما کمک خواهد کرد رسیدن و حفظ سطوح بالا.

“الوهیت من شما را دوست دارم. I'm sorry. لطفا مرا ببخش. با تشکر از شما.” Ho'oponopono مانند یک نماز ساده اما در عین حال هر بیانیه نشان دهنده احساس با بالا ارتعاشی سطح. احساس عشق (بی قید و شرط) است 500 در دیوید هاوکینز نمودار ارتعاشی سطح. احساسات است که قدرت تغییر در ماتریکس الهی است “احترام است.” با توجه به دیوید هاوکینز یک فرد دستیابی به 500-540 تعادل 750,000 مردم در زیر سطح 200 یا زیر اولین احساسات مثبت. این خواهد بود که معادل جمعیت شارلوت, NC یا Oklahoma City, OK.

بخشش به عنوان بیان شده توسط “I'm sorry, لطفا به من ببخش” است احساسات متصل به پذیرش. این پذیرش است که ما 100% مسئول زندگی ما و زندگی کسانی که در اطراف ما. ارتعاشی تعداد برای این 350-400. افراد در این سطح متعادل 90000 نفر زندگی می کنند که زیر 200. پذیرش ما را قادر به آشکار کیهانی با استفاده از قانون جاذبه.

“با تشکر از شما.” این در ذهن من نشان دهنده آرامش احساسات ناشی از احساس شادی که به شرح زیر هر اتصال به الهی است. این است 540 – 600 دیوید هاوکینز در مقیاس. این یک محل آرامش. این حالت می تواند متعادل 10,000,000 افرادی که زندگی زیر 200.

زمانی که دکتر بتراشیم لعن به ما می آموزد Ho'oponopono او صحبت می کند چگونه خاطرات ما (داده ها, داده ها, داده ها) باعث ایجاد مجدد و یا به خاطر سپردن تاریخ ما و تاریخ اجداد ما به ما زندگی فعلی. در این راه ما تاریخچه می توانید به طور مستقیم باعث بدبختی در اطراف ما. بنابراین با اجازه دادن به رفتن از تاریخچه و دلبستگی عاطفی به سابقه دکتر بتراشیم لن قادر به “درمان” کل بیمارستان از محکوم criminally مجنون افراد است.

ده سال من شده اند با تکرار این دعا. من را دیده اند آن را “درمان” ترافیک و هیستریک کودکان نو پا. من را دیده اند آن را تحت تاثیر قرار مردم در اطراف من حتی اگر من تنها با تکرار آن در ذهن خود من. من نیز دیده می شود آن را تغییر دهید من در زمانی که من در بدترین. دیوید هاوکینز می گوید که تنها 0.4 درصد از جهان را تا کنون در رسیدن به عشق به عنوان گاندی و مادر ترزا رسیده این سطح. آنها در زمان 100% مسئولیت این جوامع که در آن زندگی می کردند نه فقط برای خود زندگی می کند. عشق در این سطح است که فداکارانه و شهودی است. شاید چند انسان را در رسیدن به این سطح قادر به زندگی در این سطح اما من باور دارم که قدرت Ho'oponopono است که هر یک از ما می تواند رسیدن به این سطح اگر تنها در حالی که کمی.

Ho'oponopono تاکید که این ارتعاشی سطح مورد نظر و اعتقاد. Ho'oponopono تاکید که ما را 100% مسئولیت برای زندگی ما است. “هو'oponopono, Divinity من شما را دوست دارم لطفا من را ببخش و همه بستگان من به آغاز زمان. با تشکر از شما آن را انجام داده است.”

[ad_2]