5 ملزومات برای تحقق قانون جاذبه

[ad_1]

ذهن ثابت شده است یک منبع قدرتمند و بسیاری از مطالعات اخیر در حال کمک به مردم برای درک و درک چگونه کار می کند. افکار و احساسات و اعمال نشان داده شده در این ارتباط است که بسیاری از به ظاهر غیر ممکن است همه چیز ممکن است. قانون جاذبه تاسیس این حقایق ساده. بر این اساس ما را تشویق به تولید فکر و پرورش آن در ذهن ما و اعمال مورد نیاز اقدام به فاش کردن آن به واقعیت است. بسیاری از ما آمده اند به درک که عمل و کار سخت به تنهایی کافی نیست برای رسیدن به موفقیت است. علاوه بر این ما باید به ‘نوا’ قادر به جذب موفقیت مورد نظر ما است. بنابراین برای رسیدن به موفقیت ما نیاز به انگیزه این فکر می کردم که “ما می توانیم آن را انجام دهد اگر ما معتقدیم که ما می توانیم!”

برای تحقق بخشیدن به قانون جاذبه به ما نیاز به اتخاذ زیر ضروری شیوه ها و اجازه می دهد آن را به عمیقا تثبیت شده در روح و روان ما:

  1. ذهن آماده است. روشن و خاص در آنچه شما می خواهید و یا میل. رانندگی آن را به ذهن ناخودآگاه خود را از طریق تکرار خود را می خواهید. دعا, مدیتیشن, می گویند, آن را, آن را بنویسید و آن را بخوانید تأمل در آن به طور مداوم در مورد آن فکر می کنم و اجازه بالاتر نیروی اتهام.
  2. تمرکز. مستقیم ذهن خود را به طور کامل تمرکز بر روی تمایل خود را با یک باز و پذیرش روح. تابش افکار مثبت در جسم تمایل خود را با یک نمایش است که آن را خوب است برای شما و چگونه آن را به اضافه کردن ارزش به کیفیت خود را از زندگی است.
  3. آرام و متفکر. اجازه می دهد خود را به انرژی با افکار مثبت و تعیین می شود خوب است و خوب انجام دهد. عمدی بر نفس خود را. تنفس و تنفس و تمرکز افکار خود را به شما به عنوان انجام این کار است. تجسم و نگه دارید فکر می کردم.
  4. پذیرش. بر این باورند که آنچه مورد نظر شما یک واقعیت است. خود را به رفتارها و اقدامات باید نشان دهد این اعتماد به نفس. اجازه نمی دهد تا نفس خود را به منحرف شود و یا خود را حل و فصل می شود تضعیف شده است.
  5. آماده شود. که تمایل خود را به طور کامل آشکار بود خدا را شکر بخشنده باشد و اطمینان حاصل شود که آن را به نفع شما و دیگران است.

فوق می تواند به عنوان آماده سازی خاک و کاشت بذر. برای برداشت خوب کشاورز به عرق آن را با یک مقدار زیادی از کار سخت است. به طور مشابه هنگامی که فکر کاشته شده است در ذهن آن را به دنبال داشته باشد تا با این اقدام لازم است. قانون جاذبه بر اساس تهویه روانی و فرآیندهای فکری. به درک چگونه کار می کند, شما باید آن را تجربه می کنند. سعی کنید آن را بر روی چیزهای ساده مانند پیدا کردن یک فضای پارکینگ. اما آن را باید به وضوح قابل درک است که قانون جاذبه است نه صرف افکار واهی و پوچ.

وجود اصول به دنبال داشته باشد. این عمل طول می کشد و نیاز به پولادین و اختصاصی تعیین. هنگامی که قانون جاذبه را تجربه کرده است, موفقیت در جذب خوب در زندگی شما تبدیل خواهد شد و تقریبا شبیه به طبیعت دوم شما. این را باید در خاطر سپرد که قانون جاذبه است نه فقط در مورد جاذبه مال و ثروت. می توان آن را برای یک هدف بزرگتر مانند عشق و دوستی و صلح و رفاه و حسن نیت شفا و آرامش در زندگی ما است. آن همه شروع می شود با ذهن.

[ad_2]