5- آیا عمل لیفت شقیقه درد دارد؟

از طرفی در لیفت ابرو برای از در میان بردن چین و چروک های پیشانی و بالاکشیدن تمام ابروها استعمال می شود در برعلیه افرادی قصد کار زیبایی شقیقه دارا‌هستند که برنا تر هستند و صرفا می خواهند به دلیل عوارض ارتقاء سن تغییراتی را در بخش کناری پیشانی و در حیطه ابرو و چشم خود ایجاد نمایند. بعضی خانمها و حتی آقایان چین و چروک و افتادگی کمی در نصیب ابروها و پیشانی دارند؛ اما میخواهند دارای گیرایی پوست در ناحیه شقیقه جوانتر و شادابتر به حیث برسند. از جمله همین دست اندرکاران تخصص پزشکان و کلینیک مجهز و دارای می باشد.مهم ترین مسئله ای که می بایست به آن توجه شود همین می باشد که مهم اعتنا به مستمر بودن طریق و عدم نیاز به تکرار همین تکنیک ، هزینه لیفت ابرو و شقیقه فراوان مقرون به صرفه خیس از سایر نحوه های از دربین بردن چین و چروک اطراف دیده می باشد. افرادی که از چین و چروک به دور چشم رنج می برند، می توانند لیفت شقیقه را آزمون کنند. 3- این لیفت مناسب افرادی میباشد که در گوشه چشمان خود شرایط پنجه عقابی دارند. می بایست بگوییم که طریق های قدیمی لیفت صورت ساده بوده و چندان پیچیدگی نداشتند در این طرز ها صرفا لایه های سطحی پوست را می کشیدند ،ولی در نحوه های نوین لیفت شکل ،ساختارهای زیرین صورت یا این که SMAS (سیستم عضلانی آپونوروتیک سطحی ) را نیز کشیده و لیفت می کنند. در حالا حاضر جراحان قبل از کشیدن لایه سطحی پوست نخست ساختارهای زیرین شکل را بازآرایی کرده و پیکر بندی آن ها را جوان خیس می کنند. صحیح می باشد که این بخش از جراحی لیفت رخ از گزاره مهمترین نصیب های آن می باشد ولی اکثر زمان ها جراحان به همین سرانجام دست پیدا کرده اند که کشیدن پوست ملازم حیاتی ترمیم ساختارهای زیرین صورت ،دارای نتایجی مطلوب تر و طبیعی خیس بوده و منجر ایجاد یک چهره ی برنا خیس به جهت فرد می شود. باید بگوییم که لیفت شقیقه هیچ حصر سنی ندارد و همه اشخاص میتوانند همین طریق را برای جوانسازی پوستشان گزینش کنند. معمولا برای انجام این فعالیت و سپری نمودن زمان نقاهت می بایست دو هفته از سر فعالیت خود مرخصی بگیرید، اما این مدت دوران بسته به مدل کار می تواند متغیر باشد. به جهت کسانی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی استعمال از جراحی برجستگی گوش ، شما شاید می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.