0912-7762963 تعمیرات و سرویس دستگاه تصفیه آب در تهران و کرج

دستگاه تصفیه تعدادی مرحله ای رومیزی: این مدل از دستگاه تصفیه آب حدود 3 یا این که بخش اعظم فیلتر دارا هستند و در واقع اشخاصی که جای کافی در آشپزخانه دارند می توانند از آن استعمال کنند. 7)فیلتر قلیایی: همین فیلتر از پاراگراف فیلترهای ضروری و اضطراری برای دستگاه تصفیه آب نمی باشد البته به جهت قلیایی و هیدروژنه نمودن آب می باشد.تحقیقات نشان می دهد که آب قلیایی که PH آن حدود 7-8 باشد خاصیت بیشتری نسبت به آب اسیدی و یا این که خنثی دارد. میتوانید به جهت به دست آوردن اطلاعات بخش اعظم به صفحه هر یک محصولات بروید و یا این که اساسی کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید و مشاوره های اضطراری را بگیرید. در واقع ترازو ی منافذ فیلترها رابطه مستقیمی اهمیت مقدار ریزی آلاینده ها دارد به همین معنی که هر چه همین منافذ ریزتر باشند توان انقطاع کردن ذرات ریزتری را هنگام تصفیه آب دارند. مقدار آلاینده های موجود در آب را می توان در هر آزمایشگاه آزمایش کرد. فرآورده فیلتر ممبران از کالا پلی آمید می باشد و در درمقابل PH های مختلف آب و فشار مقاومت متعددی دارد. این دستگاه تصفیه ی آب تا به امروز غالب به کسب گواهی نامه های متعددی در اشل جهانی شده است. وظیفه ی همین فیلتر این میباشد که فلزات سنگین، آلودگی های ارگانیک، ترکیبات آلی محلول، بو و طعم نامطبوع و بقایای ذراتی که از مرحله ی پیشین به جا باقیمانده اند را حذف می کند و در واقع از این که آلودگی به فیلتر ممبران برسد، جلوگیری می کند. 2) فیلتر کربن گرانول: این فیلتر بضاعت همین را دارد که گازهای شیمیایی محلول در آب، مواد آلی شیمیایی، کلر، طعم و بوی نامطبوع آب را از میان غالب شود چرا که همین فیلتر خواص جذب سطحی را دارا می باشد. اسمز معکوس برای آلاینده های ارگانیک آب و مواد آلی آب شهری اثر گذاری چندانی ندارد. متاسفانه امروزه به ادله ارتقاء آلودگی آب ها، ذیل آمدن سطح سفره های آب زیرزمینی و بخش اعظمی موارد دیگر، امکان دسترسی به این ماده حیات به جهت بسیاری از افراد کمتر تصفیه آب قابل حمل پیدا کرده است. دستگاه UF کار کشته به حذف ماده ی محلول از آب نیست به این ترتیب اگر آب شور باشد، به کارگیری از دستگاه تصفیه UF کاری بی فایده است. 4)ممبران اسمز معکوس: وظیفه ی همین فیلتر همین میباشد که آلاینده های غیرآلی محلول در آب را نیز زیرا مواد شیمیایی مالامال ضرر و زیان و املاح معدنی و بعضا از کودها را حذف کند.