کربن اکتیو یا فعال چیست و چه کاربردی دارد؟

به برهان تفاوت هایی که در گونه منافذ و اندازه آنها وجود دارد، کاربردهای هر تیم متعدد است. مواد مهم مبنا کربن فعال را می قدرت بر اساس اندازه و شکل ظاهری آنان در تیم های مختلفی تقسیم بندی نمود و بر همین اساس هم کاربرد همین مواد با هم گوناگون خواهد بود. به تیتر مثال، کربن فعال های میکروتخلخل که اکثر برای حذف طعم و بو گزینه استفاده قرار میگیرد، مهم منافذ یک نانومتری است. مدل مزو تخلخل حساس منافذ یک تا 25 نانومتری بوده و ماکر تخلخل قطر منافذش 25 نانومتر است. در همین در میان یکی از از کاربردهای اساسی کربن اکتیو، استعمال آن در دستگاههای تصفیه هوا است. گروه بعدی از کربن فعال ها حساس میزان و بعد ها بزرگی بوده و اکثر مشابه به بلاک آیتم به کار گیری قرار میگیرند. همین مجموعه از مواد کربنی اکثر برای جذب در فاز گازی تصفیه آیتم به کارگیری قرار میگیرند. کربن فعال های ماکرو تخلخل برای جذب گاز و مایعات اکثر مورد به کارگیری قرار میگیرند. در یک مقایسه کلی، توان جذب کربن اکتیوهای گرانولی یا دانه ای کاهش از پودری بوده و بیشتر به جهت ممانعت از عبور آلاینده ها در تصفیه خانه آیتم به کارگیری قرار میگیرند. در اثر اتصال کربن فعال های پودری این مواد به صورت استوانه ای و میله ای تبدیل شده و دارای اسم کربن اکتیو میله ای یا این که اکسترود مورد به کارگیری قرار میگیرند. کربن فعال میله ای از لینک ذرات کربن پودری به هم صحیح می شود. در طی روند کربونیزاسیون نخست فضای خالی در کربن تشکیل شده، سپس این فضا بوسیله کربن های غیر آرایش یافته (آمورف) اشغال می گردد. زغال سنگ از چوب کشت شده پایدار ساخته می شود و آن را در یک کوره اهمیت رتبه حرارت کم و سپس گرم می نماید تا حدود 1000 رتبه گرم کند تا چوب قرمز رنگ شود. در صنعت های غذایی برای رنگ بری قند و شکر از کربن فعال استعمال می شود و در کنار همین کربن اکتیو به تیتر رنگ زدا در آب میوه ها و بهبود طعم آن ها کاربرد دارد. این مواد کربنی به روش های مختلف شیمیایی و فیزیکی تولید شده و اساسی توجه به اندازه و نوع آن‌ها در بخش های متفاوتی از تصفیه منزل ها کاربرد ماسک کربن فعال 3m مدل 9041v/9042 v دارند. ایجاد کربن فعال اصلی استعمال از فعال سازی شیمیایی پوست گردو. جاکوبی حیاتی صدها متاع استاندارد به صورت دانه ای ، پودری و اکسترود شده ، گسترده ترین خط کربن فعال در صنعت را ارائه می دهد که از مواد اول متنوعی از جمله پوسته نارگیل ، گونه های مختلف زغال سنگ و چوب ساخته شده است. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه حساس مزایا و معایب کربن فعال وب تارنما خویش باشید.