کاربردهای هیدروکسید پتاسیم- مقالات مواد شیمیایی شیمیکو

برخی از دانهها ، بلافاصله به وضعیت انفجاری سوختند و شعله درخشانی پدید آوردند، در حالیکه سایر آن‌ها آتش نگرفتند، بلکه کدر شدند و اهمیت قشر رشته رشته سفیدی پوشیده شدند. هیدروکسید پتاسیم گرم به طور معمول به جهت تزئینات ویفرهای سیلیکون و در ایجاد بعضی از دستگاه های میکرالکترونیکی خاص آیتم به کارگیری قرار می گیرد. این واکنش برای تولید صابون های پتاسیم که نرمتر و محلول خیس از صابون های حاصل از هیدروکسید سدیم هستند، مفید است. در اکتبر سال 1807 ، دیوی تصمیم گرفت که پتاس بیآب را ذوب کند و به محض اینکه حساس این مذاب ، الکترولیز را آغاز کرد، دانههای کوچک مشابه به جیوه و دارای جلای فلزی ، در روی قطب منفی که در ماده مذاب قرار داشت، ظواهر شدند. دیوی ، فلز بدست آمده از الکترولیز را بدقت مورد تحلیل قرار اعطا کرد و متوجه شد که وقتی دارای آب مخلوط میشود، شعله حاصل از واکنش ناشی از سوختن ، هیدروژن آزاد شده از آب است. اگر‌چه شیمیدانان از زمانهای قبل ، احتمال داده بودند که خاکهای قلیایی ، اکسید فلزهایی باشند، با همین اکنون ، فضای سبز سود و پتاس ، تا اوائل قرن 19 گزینه باز‌نگری قرار نگرفته بود. این میهن بزرگترین صادر کننده پتاس در عالم است. در آغاز باخت عرصه را بر او تنگ کرده بود، به این معنا که نمیتوانست به یاری یک پیل گالوانیک ، از سود و پتاس ، فلز استخراج کند. به همین ترکیبات ، گشوده هم اطلاق میشود که اهمیت غلظت زیادی از یونهای -OH در محلول میباشند. اما هیدروکسیدهای فلزات قلیایی خاکی ، نسبتا محلول میباشند. بعد از آن سپری شدن نیم ساعت از روزگار جوشیدن و خاموش کردن شعله بگذارید خاکسترها در نصیب زیرین پیاله ته نشین شوند سپس شما می توانید محلول سود مایع را از بالای ظرف جمع آوری نمایید. همین واکنش را صابونی شدن مینامند. عنصر پتاسیم حساس افزایش شتاب انتقال کربوهیدرات ها آمینو اسید ها و کوچک مغذی ها در همگی بخش های گیاه مانند ساقه ها و برگ ها منجر ارتقا سرعت رسیدن میوه ها شده و همچنین همین ماده سبب افزایش ضخامت دیواره ساقه ها می‌گردد که در پی آن مقاوم شدن گیاه در برابر سرما و گرما حاصل میشود. پتاسیم هیدروکسید و سدیم هیدروکسید به طریق چشمگیری شبیه هستند و اغلب می توانند در همان برنامه ها به کار گیری شوند. فروش پتاسیم هیدروکسید به تیتر ترکیبی که اسید ها را خنثی میکند، پیش ساز بقیه ترکیبات پتاسیم هست و پاک کننده رنگ و لاک است، در بازار محصولات شیمیایی رونق خاصی را نشان می دهد، به طوری که در برنامه های تخصصی بیشماری به عمل گرفته می شود و تقریباً همه آن‌ها به خصوصیت های آن به تیتر یک شالوده شیمیایی توانا و بضاعت تخریب بخش اعظمی از مواد، متکی هستند. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اهمیت پتاسیم هیدروکسید شیمی وب سایت خویش باشید.