چگونه یک وام کسب و کار کمک می کند تا کسب و کار مردم

[ad_1]

بررسی اجمالی:

تبدیل شدن به یک خود اشتغالی تاجر است که شهرت زیادی در جامعه اما مشکلات کارآفرینان از یک روز کسب و کار خود را بسیار زیاد است. این یک چالش بزرگ برای یک فرد برای غلبه بر تمام موانع برای تبدیل شدن به یک تاجر موفق است. متعدد مشکل مواجه شده تمام مالی است. حتی کارآفرینان بزرگ از صنایع مختلف تلاش کرده اند بسیاری از بحران مالی برای راه اندازی کسب و کار خود و برای اجرای کسب و کار روزانه خود ، در نتیجه سرمایه گذاری نقش مهمی در زندگی مردم کسب و کار. ایده های بزرگ نیاز به پشتیبانی مالی لازم به شکوفه به یک کسب و کار موفق.

مقدمه:

وجود منابع مختلف برای کسب و کار مردم برای افزایش سرمایه برای کسب و کار خود را. ترین منبع قابل اعتماد است که از بانک ها. دلایل مختلفی وجود دارد که چرا مردم را انتخاب کنید بانک ها به عنوان بهترین منبع برای افزایش سرمایه برای کسب و کار خود را. بانک ارائه و کاهش هزینه ها از کمک های مالی در قالب وام کسب و کار. وجود دارد انواع مختلفی از وام کسب و کار در دیفرانسیل نرخ بهره به منظور تسهیل در کسب و کار مردم خود را برای حل بحران های مالی.

انواع وام کسب و کار:

کسب و کار از انواع مختلف هستند و نیاز به سرمایه گذاری در مراحل مختلف کسب و کار خود را از عملیات. نیاز نیز متفاوت بودن بانک ها کمک به آنها در ارائه انواع مختلف وام کسب و کار کمک های مختلف شرکت های کوچک و متوسط برای افزایش سرمایه.

پروژه جدید وام – بانک ها علاقه مند به سرمایه گذاری برای کسب و کارهای جدید و همچنین برای پروژه های جدید از کسب و کار موجود. وجود معیارهای مختلف برای گرفتن پروژه جدید وام و متفاوت از بانک به بانک. پروژه وام تایید شده را در برابر وثیقه از این فرد مانند ملک مسکونی تجاری, ملک یا زمین خالی.

بالا در وام های موجود – این وام های صادر شده برای گسترش جایگزینی تنوع کسب و کار موجود. این وام تایید شده برای کوتاه مدت یا بلند مدت بر اساس به خرید کالا و ماشین آلات و یا هر گونه دارایی های ثابت برای این شرکت است.

سرمایه در گردش وام -این وام برای ارائه کسب و کار برای حل ناگهانی بحران های مالی و بازپرداخت در مدت زمان کوتاه. بانک ها بیشتر علاقه مند به ارائه سرمایه در گردش وام خود را در برابر موجودی سهام و یا صورت حساب دریافتنی از شرکت.

امن وام کسب و کار – وام کسب و کار که در آن شرکت افزایش سرمایه خود را در برابر هر گونه امنیتی برای بانک. این ممکن است شامل طرح مسکونی یا اماکن تجاری طلا, سهام, صورت حساب بیمه به عنوان وثیقه برای دریافت بودجه برای کسب و کار خود را. نرخ بهره است که ترجیحا کمتر است.

نا امن وام کسب و کار – هر تاجر نمی توانیم به تعهد امنیتی در گرفتن وام کسب و کار پس از بانکداران کمک به آنها را با وام بدون هر گونه امنیت بر اساس بانک معاملات و بازده مالیات بر درآمد. این وام به اتهام نرخ بهره بیشتری در مقایسه با زمانی که به وام کسب و کار امن.

الزامات بانک ها:

وجود مراحل مختلف و روش و به دنبال آن بانک ها به ارائه بودجه. روش و اسناد و مدارک برای ارائه به بانک ها به شرح زیر است

هویت و آدرس اثبات این شرکت – آدرس اثبات هویت و اثبات همکاری و یا مالک کسب و کار است.

قانونی و حقوقی و ثبت شرکت – این که آیا این شرکت از نظر قانونی ثبت شده تحت دولت هنجارها و باید به دنبال تمام مراحل قانونی در محیط کسب و کار است.

صورتهای مالی شرکت – هر بانک است علاقه مند به دیدن اخیر 1-سال معامله کسب و کار شرکت.

بازده مالیات بر درآمد – ITR کمک می کند تا بانکداران به بررسی عملکرد کسب و کار و بهره وری سطح دارایی ها و بدهی های شرکت و همچنین مالیاتی که شرکت می پردازد فعلی خود را از درآمد. این نیز نقش عمده ای در تصمیم گیری مبلغ وام برای کسب و کار مردم است.

امنیت مالی – شامل ثابت و متحرک و دارایی های این شرکت است که کمک می کند تا بانک به نظر ارائه وام کسب و کار بر اساس ارزش دارایی ها همراه با معاملات کسب و کار. این نیز تدابیر بانک ها از شکست از تجار و بازرگانان که موفق به بازپرداخت مبلغ وام است.

قبلی وام آهنگ – این است که یک عامل بسیار مهم در نظر گرفته شده توسط بانک ها کمک خواهد کرد که آنها را ارزیابی وضعیت مالی کسب و کار و همچنین به بررسی گذشته بازپرداخت وام.

دادخواهی – آن کمک خواهد کرد که بانک ها در ارزیابی شخصیت از تجار و بازرگانان قبل از ارائه یک وام کسب و کار.

غذای آماده:

هر چند وام کسب و کار در بر داشت به یک منبع بزرگ برای افزایش سرمایه و بازرگانان تحت چالش در موقع گرفتن کمک های مالی از بانک ها. به منظور کمک به آنها در availing به موقع وام حتی NBFC نیز در حال حاضر آماده برای کمک به آنها با بودجه در مراحل مختلف کسب و کار خود را. بانک & NBFC را نیز ساخته شده است که روند اعطای وام آسان با تایید انجام می شود در زمان کوتاه-span آستان در, کمک در جمع آوری اسناد و مدارک و غیره. کسب و کار با جریان های نقدی و اعتباری نمره می توانید فایده به موقع بودجه با سهولت.

[ad_2]