چگونه گیج کننده حسرت با تمایل تاثیر قانون جاذبه نتایج ؟

[ad_1]

شما تمرین حسرت هنگامی که شما تمرکز بر عدم وجود و یا عدم وجود آنچه مورد نظر شما. حسرت است نه یک تصمیم روشن و یا انتخاب. آن است که افکار واهی و پوچ سوخت با شک و تردید و یا عدم امید به شما در درجه اول آگاه از عدم وجود و یا عدم تحقق شما می خواهید. اگر شما نگه دارید فکر آنچه مورد نظر شما و نگه دارید و یا ناراحت کننده disquieted احساسات در مورد گرفتن آن شما در حال کردن علامت. اگر قانون جذب آنچه شما انتقال ارتعاش-عاقلانه (و آن) چه می شود همسان از طریق حسرت?

تمایل واقعی بهترین چشمه های جلو از یک اولویت است. تمایل واقعی هیچ مقاومت – معنی هیچ حسرت و تردید و یا عدم امید به در حال حاضر است. این انرژی از پیش بینی و یا حتی بهتر — پیش بینی مشتاق و نه اضطراب. مردم اغلب استفاده از کلمات مشتاق و اضطراب به جای یکدیگر به عنوان اینکه آنها را به اشتراک همان معنی: آنها نیست. “که تمایل خود را به شما احساس می کند مانند آن است که گام منطقی بعدی و سپس آن را در آستانه ظهور.” (Abraham-Hicks)

که یک بیانیه قدرتمند شما فقط به عنوان خوانده شده. شاید دوباره آن را بخوانید و یا ارسال آن را که در آن شما به راحتی می توانید به آن بازگشت. هنگامی که آخرین بار شما را در ارتباط به چگونه شما احساس در مورد تمایل با چه فقط حس منطقی به عنوان آنچه که اتفاق می افتد بعدی برای شما ؟ آیا شما احساس پر انرژی تغییر زمانی که شما در نظر بگیرید این ؟

خواسته های خود را به منظور کمک به شما احساس زنده بودن و زندگی. اگر شما احساس می کنید مخالف و یا هر چیز دیگر از اعتبار زمانی که شما فکر می کنم تمایل خود را پس از آن حسرت است آنچه که شما تمرین. در نظر بگیرید که قانون جاذبه می خواهد و پاسخ (مسابقه) تنها آنچه شما انرژی ارتعاش انتقال در مورد هر چیزی. شما ممکن است فکر می کنم از آن را مانند این: من احساس بد به خاطر من نبود (هر چه) در مقابل من یک اولویت برای (هر) است که قوی در من. در حال حاضر واضح است که یکی از این مسابقات لرزش از آنچه شما واقعا می خواهید برای جذب به تظاهر.

ما اشتباه حسرت با تمایل واقعی که شکوفه از یک اولویت برای بیش از حد طولانی است. ما به اشتباه احساس ناراحت کننده (استرس و حسرت) با تمایل فقط به عنوان ما به اشتباه و پرورش با بهره وری. روشن کردن این سردرگمی و شما از بین بردن احساسات بد است که تاخیر آنچه مورد نظر شما.

Abraham-Hicks همچنین گفت:”خود را عادت مقاوم به فکر تنها چیزی که همیشه نگه می دارد شما را از اجازه می دهد همه چیز مورد نظر شما.” و انیشتین به ما گفت که برای چیزی است که اتفاق می افتد چیزی است که به حرکت می کند. شما می توانید می گویند که تا زمانی که شما لرزش حرکت به چیدمان بهتر با احساس خوب و احساس خوبی در مورد آنچه شما تمایل کم و یا هیچ چیز در مورد آنچه شما را دوست ندارند و یا می خواهید (و یا دوست دارید و می خواهید) می توانید تغییر دهید.

این در ذهن نگه دارید: فقط به عنوان یک ماشین نمی تواند از 0 به 60 مایل در ساعت فورا نه شما به احتمال زیاد به تغییر از احساس عدم امید به تمام اميد است. من نمی گویم شما نمی توانید که شیفت است که به سرعت از آنجا که در یک مکاشفه یا تجلی می تواند که برای شما. اما می دانم که شما ممکن است مجبور به حرکت می کند تا یک “مقیاس” بهتر و بهتر احساسات و اجازه می دهد به طوری که شما می توانید رسیدن به همه امید به یک نتیجه طراحی شده توسط قانون جاذبه برای مطابقت با احساس داشتن و لذت بردن از آنچه مورد نظر شما.

شما همچنین ممکن است در نظر گرفتن آنچه خود غالب عاطفی تنظیم نقطه ای است که در یک مقیاس: اگر شما معمولا در حالت خشم یا سرخوردگی شما را پیدا خواهد کرد آن را به چالش در یک ضربان قلب حرکت می کند تا به شادی و قدردانی. هر چند همانطور که گفتم چیزی می تواند اتفاق می افتد که باعث می شود شما به خودتان اجازه می دهد به تجربه این نوع از تغییر سرعت. بیشتر به شما عمدا خود را افزایش غالب عاطفی مجموعه ای از نقطه تا مقیاس ساده تر از آن می شود به تغییر به بهتر و بهتر احساسات خود را به عنوان حالت معمول بودن.

هر مرحله تا مقیاس فرصتی است برای پاک کردن مقاومت به اجازه می دهد از راه دلیل این که شما نمی تواند نگه مخالف فکر ارتعاشات و انتظار نتایج مورد نظر. نگاهی به آنچه شما عمل. تنظیم آن را به عنوان مورد نیاز به بهبود تراز به طوری که شما تمایل به جای ارزو یا حتی آمپر تا یک احساس خوب را به یک حتی بهتر. به یاد داشته باشید: احساس بهتر و یا احساس واقعا خوب است و نهایی قانون جاذبه در حال عمل است.

تمرین باعث پیشرفت.

© جویس شفر

شما خوش آمدید برای استفاده از این مقاله در خبرنامه خود را و یا در وبلاگ/وبسایت خود را به عنوان طولانی به عنوان شما با استفاده از من بیوگرافی کامل با آن است.

[ad_2]