چگونه می توانم به شما کمک کند یک دانش آموز احساس می کند که نا امید کننده است ؟

[ad_1]

شروع یک کلاس جدید همیشه با آن حمل حس امید برای دانش آموزان و استاد خود. این زمانی است که دانش آموزان هستند بیشتر احتمال دارد به گوش دادن, خواندن اختصاص مواد و تلاش برای تکمیل آن مورد نیاز فعالیت های یادگیری. از یک مربی دیدگاه یک انتظار وجود دارد که دانش آموزان آماده برای یادگیری و می خواهید به یادگیری این دوره موضوعات. برای اکثر دانش آموزان آغاز خواهد شد و این کلاس با تلاش حداقل در ابتدا. پس از هفته اول کلاس واقعیت حل و فصل و این زمانی است که دانش آموزان خواهد شد یا همچنان به تلاش یا تلاش خود را به افول خواهد شد.

هنگامی که دانش آموزان را به تلاش برای درک مطالب درسی و برای برخی از این دلیل آنها نمی تواند درک آنچه که آنها در حال خواندن و یا آنها نمی دانند که چگونه برای تکمیل یک انتساب این چالش ها می تواند به ایجاد یک نقطه عطف برای آنها. اگر آنها نمی دانند که چگونه به درخواست برای کمک و یا آنها احساس نیاز به بیان ناکامی های خود را در یک بی فایده شیوه ای آن را فقط ممکن است آسان تر به رها کردن.

دانش آموزانی که ثبت نام در کلاس آنلاین پیدا کردن آن را حتی بیشتر به چالش کشیدن به عنوان آنها ممکن است احساس به عنوان اگر آنها در حال کار بر روی خود را دارند. مدرسان خود را نمی دانند ممکن است از مبارزات خود را تا پس از پایان کلاس در هفته زمانی که تاریخ به دلیل برای واگذاری را تصویب کرده است و یک دانش آموز را مشاهده کنید هر چیزی. در آن نقطه ممکن است خیلی دیر به این دانشجو در مسیر بازگشت به ویژه با شتاب رشته.

چه چیزی باعث گرفتن در پشت و حتی بیشتر به چالش کشیدن احساسات منفی مرتبط با آن است. در تجربه من به عنوان یک مربی دیگر دانش آموزان احساس می کنم نا امید بیشتر نا امید کننده آنها به احتمال زیاد برای تبدیل شدن به در دراز مدت. نگرش خود را ممکن است تغییر از “من مطمئن هستم” به “من نمی دانم” به “من می توانم” را به عنوان یک وضع نهایی. هنگامی که دانش آموزان در رسیدن به آن نقطه توانبخشی می شود بسیار چالش برانگیز برای مربیان.

آنچه من از خودم و من از مربیان دیگر نیز این است: آیا شما مایل به انجام برای کمک به آماده سازی دانش آموزان خود را جلوتر از زمان برای جلوگیری از این وضعیت اتفاق می افتد? چگونه می توانم شما را تشویق دانش آموزان خود را به عنوان آنها را در تلاش برای درگیر در فرایند یادگیری? آیا شما تشخیص مبارزات خود را? از همه مهمتر زمانی که شما می دانید که آنها داده اند تا آنچه شما انجام و یا آنچه شما مایل به انجام به آنها کمک کند به عقب بر گردیم در مسیر ؟

امیدوار دانشجو

هر دانش آموز شروع می شود امیدوار به برخی از درجه هنگامی که آنها شروع کلاس. یک کلاس جدید نشان دهنده یک فرصت برای ادامه پیشرفت و یا بهبود اگر آخرین کلاس نیست در نتیجه یک نتیجه مثبت. حتی اگر دانش آموزان نگران خود را به مربی جدید یا آنچه ممکن است انتظار می رود برای عملکرد خود را در کلاس به ندرت انجام آنها احساس نا امیدی وقتی کلاس شروع می شود. برخی از دانش آموزان ممکن است از دست دادن احساس خود را از عزم پس از هفته اول و آنها پیدا کردن آنچه در واقعیت از کلاس خواهد بود. با این حال اولیه تمایل به شرکت و درگیر وجود دارد.

امیدوار دانش آموز نشانه های ظاهری است که شامل حال فعال و حاضر در کلاس همراه با ارسال تکالیف خود را در زمان. این نیز زمانی که آنها به احتمال زیاد بیشتر پاسخگو به استاد خود را به عنوان به گوش دادن و یا پاسخ به بازخورد ارائه شده است. این است که برداشت اولیه ساخته شده و کار جدید, روابط تشکیل شده است. دانش آموزان باقی خواهد ماند در این حالت تا زمانی که اولین چالش را تجربه کرده است که ممکن است به عنوان اوایل به عنوان هفته اول وقتی که تلاش آنها برای خواندن اختصاص مواد و یا تکمیل مورد نیاز فعالیت های یادگیری.

هنگامی که به دنبال در بسیاری از ویژگی های یک دانش آموز نیاز به موفقیت امیدواریم که ممکن است یکی از اولین و هر مربی در لیست خود قرار می دهد. اما من کشف کرده اند که امید است که انگیزه دانش آموزان در وهله اول برای شروع یک برنامه فوق که آیا آنها امید به تغییر را در کار خود حرفه ای و یا زندگی. اگر یک دانش آموز است و امیدواریم که آنها به احتمال زیاد باور آن ممکن است به ایجاد تغییر در آنها به دنبال و یا می خواهید. اگر من می تواند به پرورش این احساس و اتصال آن به تلاش آنها در حال ساخت آن می تواند به عنوان یک منبع قدرتمند انگیزه برای آنها و حفظ آنها را زمانی که آنها در مواجهه با چالش ها. این به ویژه مهم است به عنوان واقعیت هفتگی دوره انتظارات حل و فصل و دانش آموزان کار می کنند به تکمیل مورد نیاز فعالیت های یادگیری.

این نا امید کننده دانشجو

به عنوان یک دانش آموز تجارب فرایند یادگیری و تعامل با مربی و کلاس وجود دارد در حال رفتن به احساسات تجربه کرده است. برای مثال یک دانش آموز ممکن است احساس به عنوان اگر این است که یک محیط سازنده و یکی که در آن آنها می توانند یاد بگیرند و پشتیبانی می شود در حالی که آنها در تلاش برای تکمیل آنچه که انتظار می رود. که یکی از بسیاری از پتانسیل احساسات مثبت یک دانش آموز ممکن است تجربه. همچنین ممکن است احساسات منفی احساس می شود و این احساسات می تواند تاثیر مستقیمی بر حس امید یک دانش آموز در مورد توانایی خود را برای موفقیت و یا حداقل کامل آنچه که از آنها انتظار می رود.

همچنین در نظر بگیرید که چگونه یک دانش آموز در تعامل با محیط کلاس درس و بالقوه محرک است که باعث واکنش های احساسی. فرایند یادگیری است که حسی از طبیعت. دانش آموزان خواندن و نوشتن و فکر کردن فرایند درک و درک اطلاعات در حالی که آنها به طور فعال درگیر در مطالعات خود. برای یک کلاس آنلاین, دست در جنبه یادگیری از دست رفته است و در عین حال تجربه کلی است که هنوز هم همان. این یک فرایند ذهنی تعامل و از طریق تعامل ذهن وجود دارد می تواند عاطفی نقاط ماشه تجربه کرده است.

به عنوان مثال پرسش از دانش آموز یک شاخص چیزی باعث شده است. در مقابل یک تهاجمی تن در چیزی است که یک دانش آموز ابلاغ نشان می دهد یک نوع متفاوت از احساسی ماشه. باعث اغلب مرتبط با آسیب های اجتماعی باشد. دانش آموزان ممکن است چیزی را درک نمی کنند آنها در حال خواندن آنها نمی تواند تکمیل کار مورد نیاز آنها ممکن است فاقد مهارت های خاص و یا هر چیز دیگری مربوط است.

اگر دانش آموزان می توانید مدیریت و در نتیجه احساسات باعث و کمک به پیدا کردن و یا پاسخ مشکل یا مسئله تجربه می شود حل و فصل شود. اگر آنها نمی تواند دریافت کمک های زمانی که مورد نیاز و یا پیدا کردن پاسخ خود به خود احساسات منفی احساس ممکن است ادامه ساخت. این است که نا امیدی می تواند تبدیل به پرخاشگری یا احساس گیر می تواند منجر به احساس شکست. اگر چپ بدون کنترل به اندازه کافی بلند دانش آموزان ممکن است به سمت چپ با احساس ناامیدی در مورد توانایی خود را برای یادگیری است.

مفید استاد

می توانید این احساسات منفی را تجربه دانش آموزان اجتناب شود و یا جلوگیری کرد ؟ آن است که به احتمال زیاد یک مربی نمی تواند همیشه دولت با یقین هر دانش آموز را خوشحال احساس در همه زمان ها; مراحل وجود دارد که می تواند گرفته شده برای به حداقل رساندن تاثیر منفی احساسات و جلوگیری از آن احساسات از افزایش به دراز مدت مسائل.

تبدیل به یک شرکت کننده فعال: یک مربی مجموعه تن از کلاس و این شامل چگونگی دسترسی و مسئول او/او خواهد بود برای دانش آموزان است. اگر یک کلاس به دانش آموز محور مدرسان باید درگیر به عنوان شرکت کنندگان فعال. دانش آموزان نیاز به مراجعه به مربيان خود به عنوان کسی که می آموزد مدیریت کلاس و همدلی برای دانش آموز تجربه.

کمک به دانش آموزان آماده شدن: یک مربی نیز باید با نگاه به آینده و سعی کنید برای پیش بینی پتانسیل مسائل و مشکلات که ممکن است با تجربه و کمک به دانش آموزان آماده شدن. برای مثال ممکن است یک چالش انتساب به دلیل در پایان هفته و یک مربی می داند که از قبل در کلاس های این مناطق است که در آن دانش آموزان تلاش کرده اند. یکی از روش های آماده سازی دانش آموزان می تواند شامل ارسال راهنمایی و پیشنهادات خود را برای کمک به آنها از پیش برنامه ریزی.

سازمان دیده بان برای نشانه هایی از مبارزه: مدرسان نیاز به همچنین هشدار برای نشانه هایی از مبارزه در دانش آموزان و دخالت با یک نگرش مراقبت. این علائم می تواند آشکار در بحث پاسخ های از دست رفته مهلت و یا تن از ارتباطات است. یک چالش برای مدرسان است رعایت سیاست های مدرسه در حالی که کمک به دانش آموزانی که به آنها نیاز دارید. هر زمان که استثنا نیاز می شود ساخته شده است و آن را فراتر از قدرت ارائه شده به عنوان یک عضو هیات علمی این زمان برای تماس با مدرسه و توضیح وضعیت. اقدام به عنوان یک مستبد نمی ساخت روابط اما نشان دادن گرما در حالی که مربیگری و هدایت دانش آموزان می کند.

مدیریت کلاس درس توسط یک ماده از ارائه کنترل هدایت و حفظ مشارکت فعال در کلاس خود. هنگامی که دانش آموزان خود را می دانم مربيان در دسترس هستند, فعال, و در حال حاضر آنها بیشتر احتمال دارد به احساس می کنم امیدوارم مورد کلاس نقش خود را در فرایند یادگیری و توانایی خود را برای موفقیت است. اگر شما می توانید پرورش احساسات مثبت در درون خود دانش آموزان آنها در حال رفتن به بسیار بیشتر مایل به سعی کنید برای تکمیل آنها مورد نیاز وظایف شرکت در بحث ها و حتی اشتباهات را در طول راه به عنوان آنها می دانند که کسی وجود دارد به آنها کمک کند. این یکی از مثبت ترین جنبه های آموزش بزرگسالان هنگامی که دانش آموزان احساس امیدوار و فعال در کلاس.

[ad_2]