چگونه می توانم با استفاده از راز قانون جاذبه وقتی که من نمی تواند متوقف کردن فکر کردن در مورد آنچه که من نمی خواهید ؟

[ad_1]

تجلی یکی از ساده ترین و همچنین یکی از اشتباه ترین مفاهیم در اطراف. آن را برای تلفن های موبایل در تئوری ساده: فکر می کنم چیزهای خوب و چیزهای خوب را به شما می آیند. شما می تواند هر آنچه شما می خواهید با فکر کردن در مورد آن است. قانون جاذبه است که گاهی اوقات به نام “راز” قانون جاذبه به دلیل وجود یک راز کوچک شناخته شده به تجلی خواسته های خود را. و بدون این راز شما نمی توانید دور با قانون جاذبه است.

راز این است که برای جلوگیری از تمرکز بر روی خواسته های خود را در منفی. ما این را و این کار را در همه زمان ها به طور مداوم. چند بار که شما به خودتان گفت: “من آرزو می کنم من تا [insert your problem here.]”

“من آرزو می کنم من خیلی ضعیف است.”

“من نفرت بودن تا مرد.”

“من خسته ام از تنها بودن است.”

آیا به نظر شما مشکل با این اظهارات? بله شما تعبیر خواسته های خود را, اما شما در حال انجام آن منفی! هنگامی که شما ساختار افکار خود را در این راه مغز خود را متمرکز بر مشکل ضعیف بودن چربی و یا تنهایی. و چه اتفاقی می افتد زمانی که ذهن شما تثبیت شده بر روی چیزی ؟ می آید به شما از طریق قانون جاذبه است.

با تفکر منفی این اظهارات شما در واقع دعوت بیشتر از همان مشکل به زندگی خود را از طریق قانون جاذبه است. شما نه تنها عدم به فاش کردن آنچه شما می خواهید (یعنی به ثروتمند و تینر و یا محبوب ترین ها) شما به طور فعال تجلی آنچه که شما نمی خواهید.

اگر شما می خواهید برای دیدن موفقیت از طریق قانون جاذبه و سپس شما باید برای شروع با تمرکز بر روی مثبت است. بررسی منفی خود را در درب و شروع به گرفتن جدی در مورد قانون جاذبه است. اجازه ندهید که خودتان را به متمرکز بر روی مشکلات خود را هر بیشتر اما به تمرکز بر روی راه حل.

تجلی اتفاق می افتد زمانی که شما به وضوح بیان تمایل خود را به جهان از طریق افکار و اعمال خود را. خوب صادقانه به خودتان نگاه کنید و تصمیم بگیرید که چه شما در حال تجلی امروز و چگونه شما می توانید تغییر دهید که.

هنگامی که شما با توجه به خود را تصحیح منفی شما ممکن است شگفت زده چقدر شما در واقع آن را انجام دهد. مانند هر عادت بد آن ممکن است برخی از زمان به طور کامل خود را از شر منفی. اما شما می توانید آن را انجام دهید و نتایج را به ارزش آن است.

هنگامی که شما به خودتان بگویید “من ورزش چون من نیاز به خلاص شدن از شر این چربی” نتایج شما نمی تواند تقریبا به عنوان نمایشی به عنوان آنچه که اتفاق می افتد زمانی که شما می گویند “من ورزش به قوی تر و باریک و سالم.” این است زیرا هنگامی که شما عبارت خواسته های خود را در مثبت قانون جاذبه کار می کند با شما و کمک می کند تا فشار شما به سمت هدف خود.

آیا هدف شما این است که از دست دادن وزن و یا چیزی کاملا متفاوت شجاعت به پاره کردن خود را منفی. اگر شما می خواهید برای پیدا کردن همسر روح خود را و سپس در اعماق شما باید به این باور در عشق واقعی. اگر شما می خواهید ثروت و سپس در اعماق شما باید به این باور است که موفقیت ممکن است. شما می تواند به معنای واقعی کلمه هر چیزی که شما می خواهید تا زمانی که شما با استفاده از این یکی از ساده راز قانون جاذبه است.

[ad_2]