چگونه متوجه تغییر مثبت در زندگی خود را

[ad_1]

عقاید شخصی و فرم های داخلی و خارجی زمینه ما زندگی می کند. باورهای شاید نیروی قدرتمند ترین در جهان است. در مقیاس جهانی سیستم های باور علت فرهنگ به رسم مرزهای ایدئولوژی به برخورد و جنگ به مبارزه است. در سطح شخصی و چه به اعتقاد ما درست باشد در مورد خود و جهان اطراف ما به نظر می رسد در زندگی ما به عنوان زندگی ما. برای تحقق بخشیدن به یک تغییر در زندگی ما باید اول تغییر اعتقادات ما است که ممکن است هنگامی که ما تغییر نقطه که در آن منشاء قدرت اعتقادات ما آشکار به زندگی ما یعنی در ناخودآگاه است.

در کتاب من ، پنهان حقیقت من ارائه شواهد قانع کننده است که هیچ چیز وجود دارد در خارج از آگاهی جهانی است. این آگاهی جهانی یک هم ارزی با نور و انرژی ما ریاضی نشان داد که چگونه همه چیز را در وجود هر دو دیده می شود (به عنوان مثال توده) و نهان است چیزی جز نوعی از انرژی است که; متصل جریان بی پایان غیر قابل خراب کردن انرژی است. چرا که آگاهی جهانی نیز انرژی جهانی و شما بخشی از آن آگاهی بنابراین شما می توانید همچنین به شیر و استفاده از آن انرژی جهانی به عنوان مورد نیاز در زندگی خود را. در واقع این اتفاق می افتد که آیا شما آن را درک کنند یا نه چون ناخودآگاه خود است اتصال خود را به آگاهی جهانی و تضمین می کند شما باقی می ماند در یک عملکرد نمایندگی از واقعیت فیزیکی و در نتیجه باقی می ماند متمرکز شده است که واقعیت فیزیکی آن را به عنوان گستراند به تجربیات زندگی شما را درک روزمره است.

در یک روز به صورت روز بیشتر غربی ها فکر نمی کنم و یا کمون با ناخودآگاه ما. هنگامی که ما متوجه قدرت است که ناخودآگاه ما در طول زندگی است که ما در زندگی ما هیچ بهانه ای برای بودن نسبت به زندگی ما اگر ما می کنند و با یک معنی است و ما در اختیار ما برای ایجاد یک تغییر در زندگی ما بهتر است.

فکر می کنم ناخودآگاه در شرایط ساده به عنوان یک برنامه کامپیوتری است. ناخودآگاه روال اجرا می شود در پس زمینه برای ایجاد یک تجربه زندگی است که مطابق با انتظارات از اعتقادات ما است. اگر شما زندگی می کنند زندگی خود را با یک ذهن بسته است و در حال حاضر به بررسی و یا تغییر عقاید خود را و سپس شما در زندگی شما کردم; آن را دوست دارم یا نه.

این فعل مثال مقایسه بین خوش بین و بدبین. خوش بین معتقد است که خواهد شد یک راه وجود دارد و کافی با تلاش و پشتکار هر گونه چالش را می توان غلبه بر. به بدبین هیچ چیز خوب می آید از جهان پس چرا امتحان کنید. این خود-تحقق نبوت چون زندگی هر چالش در نتیجه اثبات نقطه بدبین و هر چالش خواهد شد توان غلبه بر نزد نقطه از مرگ و در نتیجه اثبات نقطه از خوش. اما قدرت باورهای اساسی تأثیرات فراوانی درک چالش ها و موفقیت. بیشتر واردات این باورهای مثبت خوش فراهم کردن زمینه ای قدرت برای طرفین به دنبال بهبود و راه حل های در/زندگی خود را در نتیجه ارائه خوش لبه در زندگی است.

در حال حاضر این ساده ترین مثال از تجلی اما توضیح نمی دهد که چگونه به پیاده سازی تغییر بنابراین شما می تواند به نفع از ورزش از تغییر باورها. با وجود ساده به معنی هر کس می تواند استفاده به اتهام اعتقادات است که قانون زندگی خود را و سپس تغییر آن اعتقادات به تحقق بخشیدن به بهبود است.

این اولین بار است که از طریق اظهارات مثبت. این را می توان اظهارات کلامی یا غیرکلامی (مانند تجسم تخته یا نوشته اظهارات) که ادعا چیزی رخ خواهد داد در زندگی خود را. پشتکار و اعتقاد کلید است به دنبال اقدامات هر زمان که ممکن است به ادعای خود را به زندگی است. برای کمک به تحکیم تجلی هر زمان که امکان پذیر است باید عمل به عنوان اگر او در حال حاضر دریافت شده است و به لطف خدا/آگاهی جهانی برای شنیدن و انجام درخواست شما. من و بسیاری دیگر نوشته اند در مورد این موضوع پس لطفا به من بسیاری از مقالات دیگر در این وبلاگ برای بیشتر در عمق بحث و گفتگو در این نقطه است.

دوم این است که از طریق مدیتیشن است. با مراقبه و خاموش کردن ذهن خودآگاه خود را پی در پی پچ پچ در داخل سر خود را به شما اجازه می دهد خود را ناخودآگاه به جلو آمده و القای الهام – و حتی دیگر دنیوی تجارب communing با یگانگی – به طوری که شما متوجه چگونه برای غلبه بر چالش های زندگی است که شما ممکن است روبرو شود. من نوشت: این موضوع در طول در وبلاگ من مقاله, ‘دریافت هدیه ای از الهام در خواهد شد.’

ناخودآگاه می تواند تنها پل مغز-ذهن شکاف و کمون خود را با ذهن خودآگاه خود را هنگامی که امواج مغزی شده اند آهسته (یعنی آرام) به طوری که فرکانس هر دو مسابقه و مغز خود را به این ترتیب می شود یک کار گیرنده بسیار شبیه به تنظیم رادیو. هنگامی که ذهن خودآگاه شما فعال است, صحبت و فکر کردن در آن فرکانس سازگار نیست برای همدلی با ناخودآگاه است. این به این معنا نیست ناخودآگاه غیر فعال است. هیچ; ناخودآگاه خود را به طور مداوم در پس زمینه به نگه داشتن ذهن خودآگاه خود را بصورتی پایدار و محکم قفل شده است و با تمرکز بر واقعیت فیزیکی. اما اگر قصد شما این است که کمون و نفوذ خود را چگونه کار می کند ناخودآگاه به ایجاد تجربیات شما را در درک واقعیت فیزیکی و سپس شما باید برای تغییر ذهن خودآگاه شما را برای مطابقت با طول موج ناخودآگاه به طوری که آنها می توانید به اشتراک گذاری اطلاعات در سراسر مغز-ذهن شکاف.

اگر مراقبه است بیش از حد مشکل برای به انجام رساندن فرکانس مسابقه سوم به معنی کمون با ناخودآگاه است که از طریق هیپنوتیزم درمانی. هیپنوتیزم است که سحر و جادو نیست و در واقع شما حتی نمی نیاز به فرد دیگری خودتان را به حالت هیپنوتیزم. هیپنوتیزم است که به سادگی به کارگردانی تمرکز همراه با آرامش عمیق و طبیعی است دولت از ذهن است که همه تجربه چند بار در روز از جمله هنگام انتقال به و از خواب و یا حتی زمانی که خیال بافی. مزایای استفاده از روت hypno-درمانگر برای تحقق بخشیدن به یک هدف خاص است که درمانگر می تواند به شما کمک کند انجام feat از ورود به هیپنوتیزم و دولت از ذهن موثر تر و سپس منجر گفتگو با ناخودآگاه خود را که ذهن خودآگاه شما در نظر گرفته شده. شاهکارهای شگفت انگیز دست یافته اند از طریق هدایت هیپنوتیزم را تحت تاثیر قرار تغییر در زندگی با استفاده از هیچ قدرت دیگر از قدرت است که ناخودآگاه شیپور خاموشی را برای ایجاد این واقعیت است که در آن زندگی می کنیم. مثالها عبارتند از: از دست دادن وزن و قدرت به ترک سیگار توسعه اعتماد به نفس و فواید سلامتی شگفت انگیز مانند غلبه بر درد مزمن و حتی غیر قابل توضیح درمان از برخی از زندگی را مخرب ترین بیماری هایی مانند سرطان است.

هیپنوتیزم درمان نیست-همه برای زندگی بیماری به دلیل برخی از مشکلات عمدی شده توسط ما بیش از روح به معرفی چالش در زندگی ما است که ما باید برای برخی از هدف زندگی است. بیشتر یک جلسه هیپنوتیزم ممکن است به اندازه کافی برای تحقق بخشیدن به یک تغییر دائمی در زندگی, دلیل, دوباره, شما آشکار خواهد شد که تجربیات زندگی است که شما باور شما سزاوار. اگر شما اعتقاد ندارند در قدرت هیپنوتیزم و سپس هر گونه بهبود موقت از جلسه است که به دنبال عود را به سادگی تبدیل به یکی دیگر از خود انجام نبوت. اما این به این معنا نیست که شما نمی تواند باورهای خود را تغییر دهید و متوجه پایدار با بهبود های متعدد جلسات هیپنوتیزم وجود دارد که باید با قصد و تمایل به تغییر از طریق هر کدام معنی است که شما با استفاده از اثر تغییر در باورهای خود و ناخودآگاه – اگر تغییرات پایدار هستند تا کنون به تحقق در زندگی خود را.

[ad_2]