چگونه به استفاده از قانون جاذبه برای بهبود روابط

[ad_1]

قانون جاذبه! این می رود بدون گفت که کلمه وجود دارد “جاذبه“. قانون جاذبه می تواند برای فقط در مورد هر جنبه از زندگی خود و روابط است و قطعا از این قاعده مستثنی!

شاید شما به دنبال برای دیدار با شریک زندگی بلند مدت و یا شاید به دنبال برگرداند که جرقه در یک رابطه موجود. آن را حتی ممکن است که شما فقط به دنبال ایجاد روابط دوستانه و دیدار با افراد جدید است. هر چه دلیل خود را برای تمایل بهبود روابط قانون جاذبه می تواند کمک کند.

چگونه به استفاده از قانون جاذبه برای روابط

یکی از مراحل اساسی برای استفاده از قانون جاذبه برای روابط است اول یاد بگیرید به خودتان را دوست دارم. چگونه شما می توانید انتظار هر کس دیگری به شما را دوست دارم اگر شما عشق خود را اول درست است ؟

به یاد داشته باشید ما جذب است که به ما زندگی می کند که از طریق آن ما در مورد فکر می کنم و تمرکز بر احساسات ما در اکثر, اگر نبود عشق به خود و سپس شما فقط قصد جذب همان از دیگران است. در انتهای دیگر این طیف اگر شما یاد بگیرند به عشق خود را بدون قید و شرط (مواضع و تمام) پس از آن شما به طور طبیعی جذب بیشتر از همان را به زندگی خود را از دیگران است.

بیایید فرض کنیم شما در حال حاضر در یک رابطه است که در تلاش است و شما نبود عشق بی قید و شرط برای خودتان ذکر شده است. در واقع تصور کنید که شما یک فرد منفی وقتی که می آید به ارزیابی خودتان همیشه شکایت چگونه زندگی خود را کامل نیست چگونه شما احساس ناکافی و یا پایین تر.

Wکلاه خواهد شریک زندگی خود را از این ؟ مطمئن شوید که آنها می تواند درک و حمایت اما شما از دست دادن که احترام و شریک زندگی خود را خواهد شد را به شما نشان احترام و عشق شما هر دو میل و سزاوار است.

تمرکز بر بهبود نقاط قوت خود را

اگر شما خودتان شک احساس ناکافی و به طور کلی برگزاری یک کم نظر خود را پس از آن شما تمرکز انرژی خود را در اشتباه و مناطق. توقف تمرکز بر روی نقاط ضعف خود را (ما همه آنها را) و به جای تمرکز بر روی نقاط قوت خود را.

اگر شما به طور مداوم ضرب و شتم خود را تا بیش از مناطق شما سقوط کوتاه در سپس شما فقط می رویم به تاثیر منفی بر خود تجلی تلاش.

اتاق را برای تغییر

اگر شما می خواهید واقعا افزایش تجلی خود را تلاش برای بهبود روابط سپس شما نیاز به اتخاذ باور این واقعیت در در حال حاضر! شما نیاز به اتاق را در زندگی خود را برای این تغییر را به جای این قاعده برای هر هدف شما با استفاده از قانون جاذبه برای!

آیا توان به ثروت, عشق, سلامت, شما نیاز به تصدیق این یک عامل مهم است. بسیاری از بیش از نگاه این اصل اساسی که با استفاده از قانون جاذبه و گیر در “یک روز این اتفاق خواهد افتاد” ذهنیت است.

برای مثال اگر شما مایل به آوردن یک شریک زندگی بلند مدت به زندگی خود را و سپس شما نیاز به نگاه در وضعیت فعلی خود را و از خود بپرسید اگر شما آماده هستید به جای این فرد در زندگی خود را. شما نیاز به اتخاذ طرز فکر انتظار این شخص دیگر برای آمدن به زندگی خود نیست امید آنها خواهد شد.

به یاد داشته باشید به عنوان آن است که نه تنها افرادی که می توانند با استفاده از قانون جاذبه برای بهبود روابط است. برخی ممکن است در روابط که در حال مبارزه و شاید حتی ناسالم برای هر دو طرف. مشکل اینجا است که بسیاری را سرزنش شریک برای این شکستن به پایین در این رابطه اگر چه در شرایط خاص مانند یک رابطه آزاردهنده این ممکن است درست باشد اما واقعی کلیدی است برای قبول مسئولیت.

چه تغییر در ارتباط است ؟ شاید همسر شما تا به حال یک امر در حال حاضر هیچ کس می خواهد به شنیدن این اما چرا همسر خود را امر? وجود دارد و نه نوعی از مسئولیت در بخشی خود را ؟

یکی دیگر رایج در روابط با تمرکز بر ویژگی های شریک زندگی خود را, شما ممکن است با آن موافق یا دوست نداشتن. با این حال همه ما صفات هستند که حاضر به دیگران با تمرکز بر روی این منفی شما ملزم به توسعه افکار منفی در مورد شریک زندگی خود را و باعث اصطکاک در ارتباط است.

به همان اندازه به عنوان چگونه شما نیاز به یادگیری به عشق خود را برای بهتر یا بدتر شما همچنین نیاز به یادگیری به عشق شریک زندگی خود را در راه همان است. دقت خود را از ویژگی های مثبت تمرکز در زمان که در آن شریک زندگی خود را بیش از خود را ثابت کرد ارادت به شما. انجام این کار کمک خواهد کرد که شما را مثبت از ارتباط و هماهنگی بهتر افکار خود را برای تجلی اهداف است.

بنابراین در اصل به استفاده از قانون جاذبه برای بهبود روابط شما نیاز به یادگیری به خودتان را دوست دارم قبل از اینکه شما می توانید انتظار هر کس دیگری به عشق شما در راه همان است. اتاق را برای انتظار (و نه امیدوار) تغییر در زندگی خود جذب یک شریک جدید. اگر شما می خواهید برای بهبود رابطه فعلی و سپس شما نیاز به کار بر روی هر دو یادگیری به عشق خود و شریک زندگی خود را.

[ad_2]