چگونه برای جلوگیری از یک رابطه بد – تقلب فریبکار

[ad_1]

کلید برای جلوگیری از یک فریبکار است که به طور واقعی و صادقانه است. شما باید یاد بگیرند که چگونه برای جلوگیری از یک رابطه بد و تقلب فریبکار با اجتناب از همه آنها را با هم! اذعان متقلب است اولین گام برای اجتناب از آنها باهم.

چگونه برای جلوگیری از یک رابطه بد و تقلب فریبکار.

جلوگیری از باهم

o توجه داشته باشید که بیش از حد چاپلوسی است که یک هشدار از یک فریبکار.

o خیانت است به یک عادت و متقلب به شما بگویم آنچه که آنها فکر می کنم شما می خواهید به شنیدن.

o صادقانه به مردم گوش دادن و اضافه کردن به مکالمات خود را از دیدگاه های مختلف.

o متقلب به نظر نمی آید به چشم خود را هنگامی که دروغ می گوید و یا به طور کلی.

o یک فرد واقعی است که واقعا علاقه مند در شما لذت می برد نگاه به چشمان شما.

o اعتماد به غرایز خود روده خود را به شما می فرستد علائم هشدار دهنده شما باید اعتماد.

o متقلب اغلب احساس می کنید مانند افراد فروش.

o دانستن اینکه چه چیزی برای جلوگیری از کمک می کند تا شما می دانید چه چیزی را جذب کند!

دنبال صلح برای زمانی که شما احساس در سهولت و در صلح شما می توانید اعتماد است که شما با کسی مثل شما. شک است که فقط به عنوان یک دوست به شما به عنوان صلح است. اگر شما شک و تردید در مورد چیزی دنبال صدای درونی خود را و اجتناب از آنچه در آن است شما شک. به سادگی حرکت می کند به چیزی خود را در سهولت و راحت با.

یک اندازه گیری از افکار اندازه گیری درست جفت روح

-k.مکمورری

فکر می کنم در مورد آنچه شما می خواهید از آنجا که ما تمایل به رفتن در جهت افکار ما بهتر است به فکر می کنم و بعد در مورد خواب کامل فرد به طور منظم. فقط به عنوان تعیین هدف است حیاتی برای موفقیت است بنابراین تفکر و پیش بینی در روابط است. قانون جاذبه زنده است و بنابراین استفاده از آن به نفع خود استفاده کنید.

بهتر است به انتظار بهترین نتیجه ممکن و بخشی از آن از انتظار بدترین و هر یک از آن! آنچه شما انتظار می رود اتفاق می افتد بنابراین انتظار طولانی شاد و رابطه عاشقانه.

راز است که وجود دارد بیش از یک فرد مناسب برای شما وجود دارد. وجود دارد متقلب و برای جلوگیری از یک رابطه بد و پیروزی در آن را دوست دارم بهترین به آموزش خود را در این مسائل است. شما نمی دانید تا زمانی که خود را آموخته و آن چه شما نمی دانید که می تواند به شما صدمه دیده است.

حل و فصل نیست

o لذت بردن از آشنایی با افرادی که منافع همان شما.

o هیچ شماره سحر و جادو از تاریخ فقط تاریخ!

o عجله نکنید, دوستیابی تجربه خود را می سازد و مهارت های فردی.

o شما لازم نیست برای پیدا کردن یک همسر حل و فصل کردن و بچه ها!

o طراحی سفارشی زندگی عشق خود را به شما مناسب و لذت بردن از زندگی!

[ad_2]