چند و چون اخذ مدارک دانشگاهی جعلی؟!

[ad_1]

حمیدرضا علومی یزدی در این باره به خبرنگار ما گفت: این عدد ۳ هزار مدرک جعلی تصحیح شده هم مورد تائید وزارت علوم نیست.

او گفت: فضای آموزش عالی کشور، مجموعه‌ای نظام‌مند و قانون‌مند است و از اولین مراحل ورود به دانشگاه تا دوران تحصیل و مراحل آموزشی و پژوهشی و ارزیابی و صدور مدرک طبق مقررات و ضوابط صورت می‌گیرد.

علومی گفت: این نظارت‌ها بر فضای علمی کشور شامل مراکز علمی و دانشگاهی دولتی و غیر دولتی است.
معاون حقوقی وزیر علوم گفت: گرچه تخلفات اندکی در فضای علمی و آموزشی و پژوهشی کشور صورت گرفته، اما نباید این فضا و ساحت علم و دانش را آلوده کنیم.

علومی درباره کشف مدارک جعلی دانشگاهی در میدان انقلاب تهران گفت: برخی موسسات که مرکز علمی را به مرکزی تجاری برای تجارت تحقیقات غیر اصیل تبدیل کرده بودند به دادسرای فرهنگ و رسانه معرفی و سخت افزار‌های آن‌ها هم به وزارت علوم منتقل شده اند.

معاون حقوقی وزیر علوم گفت: حافظه این سخت افزار‌ها مطالعه می‌شوند و اگر مورد تخلفی مشاهده شوند به دانشگاه مورد نظر معرفی می‌شوند و یا شخص مورد نظر به دادگاه فراخوانده می‌شود.

علومی گفت: طبق درخواست وزیر علوم، رییس قوه قضاییه، دستور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دادسرای فرهنگ و رسانه را داده اند و ما امیدواریم در این زمینه مردم و دانشگاهیان ما احساس آرامش خاطر کنند.

وی گفت: برخی از این موسسات متخلف هستندکه با احراز تخلف یا تقلب آن‌ها مجوز فعالیت آن‌ها باطل شده است و پرونده هایشان در محاک قضایی است.

معاون حقوقی وزیر علوم در خصوص نظارت بر عملکرد موسسات آموزشی و پژوهشی و جلوگیری از ارائه مدارک جعلی هم این طور توضیح داد:

[ad_2]

Source link