چرا خود را تصدیق ممکن است کار نمی شود – و چگونه آنها می توانند

[ad_1]

آیا شما شده اند با استفاده از اظهارات مثبت به آنچه شما می خواهید و در عین حال شما ایستاده بازگشت و متوجه است که هیچ چیز اتفاق می افتد ؟ به شما داده شده تا خود را تصدیق و احساس آن است که اتلاف وقت است ؟

دلایلی وجود دارد که چرا خود را تصدیق ممکن است برای شما کار. درک رابطه بین خود را تصدیق و چگونه آنها را به شما احساس است که کلید ساخت آنها را برای شما کار می کنند.

تاکید بیانیه و صحبت در زمان حال برای اعلام تمایل. گفت: “من باید خوشحال, بدن بلند و باریک” است تاکید مثبت.

بسیاری از تعالیم تصدیق اصرار بر بیان آنها را به عنوان اگر شما در حال حاضر آنچه مورد نظر شما زمان حال. به عنوان مثال:

“من تن از مشتریان”

“من مقدار زیادی از پول”

“من رابطه خوبی”

به یاد داشته باشید که قانون جاذبه همیشه در پاسخ به ارتعاشات که ما در حال ارسال. کلمات استفاده می کنیم و افکار ما فکر می کنیم علت ما را به ارسال یک ارتعاش. جمله “من باید خوشحال, بدن بلند و باریک” را احساس متفاوت برای افراد متفاوت است. برای کسی که نظر خود را به سنگین یا اضافه وزن هنگام شنیدن خود می گویند تاکید “من باید خوشحال, بدن بلند و باریک” در اکثر موارد آنها بلافاصله خود را بگویید مخالف است. “نه من نمی دانم! نگاه کنید که چگونه بزرگ من! من بزرگترین من تا کنون بوده است! این درست نیست! من اصلا شاد, بدن بلند و باریک!” آنچه مهم است در اینجا یادآوری است که قانون جاذبه همیشه در پاسخ به ارتعاشات که در حال ارسال چه منفی و یا مثبت. نازک فرد برای مثال می گویند “من باید خوشحال, بدن بلند و باریک” و در آن احساس خوب را برای آنها در حالی که یک فرد که نمی, شاد, بدن بلند و باریک را احساس منفی لرزش.

آن چیزی نیست که شما فکر می کنم و یا می گویند که مسائل خود را چگونه شما احساس می کنید در مورد آنچه شما فکر می کنم و یا می گویند که شمارش.

توصیه هایی برای Rewording اظهارات مثبت خود را به طوری که آنها احساس بهتر است.

کلید با استفاده از اظهارات مثبت است که باید آنها را برای شما درست منظور شما را احساس خوب است. برخی از شما آموخته اند برای همیشه دولت خود را تصدیق در زمان حال. من پیشنهاد می کنم شما در نظر خودتان را به “در روند”.

این “روند” (فرایند تجلی) در واقع شروع می شود زمانی که شما فکر می کنم در مورد تمایل خود را به بحث در مورد تمایل خود را به نوشتن در مورد آن و یا زمانی که شما آن را به هر نوع توجه و انرژی و تمرکز. شما در حال هنگامی که شما می گویند “من در روند…..”, جمله درست می شود و اگر آن را درست برای شما این احساس خوبی است که یک ارتعاش مثبت. برخی از نمونه هایی از نحوه استفاده از این بیانیه عبارتند از:

“من در روند….”

من در روند ایجاد ایده آل در روابط خانوادگی

من در روند تبدیل شدن به بیشتر های فراوان

من در روند جذب مشتریان بیشتر

جدید در هر بیانیه ای را برای شما درست است و این احساس خوبی است. هنگامی که آن را احساس شما در حال ارسال یک ارتعاش مثبت است که قانون جاذبه در پاسخ به درآمده است.

[ad_2]