پول فراتر از باور نقد و بررسی

[ad_1]

آیا شما با داشتن مشکل در تلاش برای رسیدن به اهداف خود و یا موفقیت در زندگی ؟ آنچه شما نیاز دارید این است که پول فراتر از باور است. دو معروف و شناخته شده شخصیت به نام جو ویتال و براد یاتس ایجاد پول فراتر از اعتقاد به خدمت به عنوان یک راهنمای برای بسیاری از افرادی که در مواجهه با مشکل مشابه شما داشتن.

کلید دستیابی به ثروت بسیار و موفقیت در زندگی این است که از طریق مناسب طرز فکر و نگرش است. افراد غنی و ثروتمند با استفاده از قدرت تفکر مثبت برای رسیدن به جایی که آنها هستند در حال حاضر. هرگز به شما می تواند بیشتر ثروت اگر شما باور نمی کنم شما می توانید آن را در وهله اول. حق داشتن طرز فکر ممکن است صدای آسان است اما در واقع نیست. این چیزی است که این برنامه ساخته شده است برای کمک به شما در تمرکز و طرز فکر مثبت در مورد پول و ثروت و موفقیت است. پول فراتر از باور است که بر اساس طب چینی باستانی مکانیک کوانتومی و روانشناسی و یکپارچه به یک جامد برنامه. همچنین این واقعیت که افراد موفق ایجاد این برنامه باعث می شود این بهتر از سایر محصولات مشابه در بازار است.

که این دو نفر به هر حال? Joe Vitale تا محبوبیت خود را از طریق چندین کتاب است و اعتقاد زیادی از بهره برداری از روش در حالی که براد یاتس معروف در زمینه تکنیک آزادی عاطفی (EFT). هر دو براد یاتس و جو ویتال توسعه یک تکنیک به نام 9-نقطه کوانتومی بهره برداری از سیستم است که به شما می آموزد که چگونه به ثروت و فراوانی است. پول فراتر از باور برای خود صحبت می کند; آن را به شما می آموزد که چگونه برای به دست آوردن پول بیشتر خود را فراتر از باور است. همه آنها نیاز است که 151 دقیقه و 49 ثانیه از وقت خود را. به عنوان آنها اظهار داشت: شما می توانید حذف بیش از 217 منفی فکر کردن در مورد پول با 151 دقیقه و 49 ثانیه از وقت خود را.

هدف اصلی آن این است که برای آزادی باورهای قدیمی و نگرانی در مورد پول است که شما مانع از دریافت فراوانی بیشتر در زندگی است. شما شروع خواهد شد به اجازه رفتن از این موانع است که شما نگه داشتن از سود مالی. جو ویتال و براد یاته برنامه راهنماهای شما را به خود را به خوبی سزاوار موفقیت و ثبات مالی.

برای فقط یک هزینه از $197 شما معرفی خواهد شد تا 7 قدرتمند ثروت ضرب که می تواند برای همیشه زندگی خود را تغییر دهید. شما ممکن است فکر که هزینه کمی گران است اما تصور کنید که سرمایه گذاری که هزینه و دریافت بیشتر از شما همیشه می تواند تصور کنید که پس از خواندن و استفاده از تکنیک ها و برنامه های.

دیگر از دریافت پول فراتر از باور برنامه شما همچنین می خواهد گرفتن چند جایزه برنامه بدون هیچ هزینه اضافی. براد یاتس و جو Vitale تا با کمال میل تمام پول خود را بازپرداخت عقب بدون سوال پرسید اگر شما راضی نیست با این برنامه است.

چه مانع بسیاری از مردم از دستیابی به موفقیت و رسیدن به اهداف خود است که به دلیل ترس درونی. از طریق براد یاتس و جو Vitale تا پول فراتر از باور برنامه شما آموخت که چگونه به منظور توسعه یک رابطه مثبت با اهداف خود به خصوص در مورد پول و آزادی همه نگرانی در مورد آن.

[ad_2]