وجود دارد چنین چیزی به عنوان یک طبیعی به دنیا خوش?

[ad_1]

اول اجازه دهید یک چیز مستقیم – شادی و خوش بینی همان چیزی نیست. خوشبختی یک احساس, احساس, دولت از ذهن است که می تواند تغییر در یک لحظه. خوش بینی چیزی است کاملا متفاوت است – آن است که یک باور در مورد آینده است.

خوش اعتماد که در آینده بیشتر خواهد شد خوب – آنها همچنین بر این باورند تصمیم گیری های خود را انتخاب و اعمال شکل سرنوشت خود است. شواهد نشان می دهد که خوش دارند بهتر مکانیسم های مقابله ای و تمایل به کمتر منفی نهفته اما کوچک زندگی یو پی اس و فراز زندگی. آنها بازیابی سریع تر, تمایل به خوردن حق و ورزش کمتر احتمال دارد به دود رنج می برند کمتر از درد و درد و در حد کاهش خطر ابتلا به زوال عقل و بیماری های دیگر.

اما چه می شود اگر شما در حال طبیعی به دنیا خوش? مطالعات به نظر می رسد نشان می دهد که خوش بینی است که تنها اندکی تحت تاثیر ژنتیک – 20% در بهترین حالت. در واقع تجارب و زبان مورد استفاده برای توصیف آنها و معانی است که شما باید نسبت به آنها شکل جهان را به خود و آینده خود را در چشم انداز. هر یک از ما می توانند یاد بگیرند برای تبدیل شدن به خوش بینانه است. با این حال خوش بینی نشده است به دست آورد تصمیم گیری در یک روز خوش – در آن طول می کشد بیش از تلاش برای تغییر احساسات خود را و یا چشم انداز آگاهانه.

به خصوص در این زمان از عدم اطمینان اقتصادی و ایمان و امید و قدرتمند هستند باور سازه. مسلما هر دو عادات هستند و نیاز به توسعه و پرورش در طول زمان است. در واقع 99 درصد از آنچه ما خالص است عادت – دامنه ناخودآگاه است.

تفکر مثبت به تنهایی ذاتا undependable. پایدار نیاز به خوش بینی بیش از راز قانون جاذبه و چند affirmations مثبت است. خوش بینی چیزی است که شما با به دنیا آمد – آن است که یک رفتار آموخته/عادت. همان درست است از بدبینی. وقتی که رفتن سخت می شود و تصدیق پرواز کردن درب و ناخودآگاه عادات را به پشت پا زدن و باعث می شود همه ما به خرابکاری خود ما موفقیت است. در واقع هر یک از ما خود ما بدترین دشمن است.

در پایان روز آن است که آنچه برای شما اتفاق می افتد که مهم است. آن است که در مورد که شما و آنچه شما را تبدیل به خاطر نه با وجود آنچه اتفاق می افتد. دیدگاه خود را تغییر دهید امروز…تغییر زندگی شما برای همیشه لطفا برای!

[ad_2]