واقعیت نهایی خلاصه داستان – چرا شما تنها بیان حقیقت جهانی

[ad_1]

در طول زمان پیش عرفا وارد حالت تفکر و یا چه نامیده می شوند امروز به عنوان مدیتیشن, در جستجوی حقیقت است. آنها این را برای تبدیل شدن به یکی و در نظر گرفته شده بود که تنها راه خالص ذهن روشنفکر. آنها پاک ذهن خود را از تمام افکار تا زمانی که آنها یک بار دیگر بی شکل فکر انرژی خالص. دیگر آگاه باشید از محیط اطراف خود و یا فایل پیوست در آنها می تواند ادغام به یک می شود و دوباره تمام.

حالا چرا آنها نظر خود را به طور جداگانه از یکی ؟ چرا شما در نظر خودتان را جدا از کل ؟ برای پاسخ به این سوال ما باید نگاه عمیق به شیوه ای که در یکی از طرح های فرم. این است که واقعا یک توضیح ساده. این سال گرفته شده از منظم مطالعه و من را ندارد تحقیقات من به آرامی. دقت نتیجه گیری من این است و نه فقط بر اساس تحقیقات بیشتر از آن در تجربه است. خدا شما تجربه شما آیا جستجو برای چیزی است که در درون. اگر چه بسیاری از نقطه در این جهت از ما متعلق به این الوهیت جدا از وجود دارد و از. بسیاری از نمی دانم چگونه به توضیح به نا روشن بین ذهن است.

بسیاری از بسیاری دیگر می ترسند به صحبت در مورد آنچه که آنها پیدا کرده اند به خاطر ترس از موشکافی. آنها دامن اطراف آن را با نقل قول از این معنوی متن و یا آن متن است. آنها ادعا می کنند آنها را مطالعه کرده اند با کارشناسی ارشد' که آموزش داده و به آنها نشان داد راه. تنها این واقعی نیست. چرا که آنها نمی تواند به شما نشان می دهد راه است. در عین حال شما در حال هدایت به این باور به رفتار و متاسفانه به اندازه کافی به فکر می کنم در راه است که جامعه دیکته شده به شما. چرا چون آنها حذف شده از حقیقت از نور و از اصل واقعیت نهایی. آنها را در انتخاب مسیر آزاد خواهد شد و هر چیزی را برای نابینایان شما. هدف آنها این است که به شما برای فراموش کردن کسی که شما واقعا هستند.

چه کسی آنها را از شما بپرسم ؟ آن است که آنها آن است که آنها نیست. آنها نه شما. شما هستند و شما واقعی هستند. شما واقعی هستند چرا که شما در حال خواندن این. شما در حال خواندن این عنوان تایید برای شما وجود دارد.
فکر خود را به آشکار به ابعاد فرم را از طریق کلمات و زبان. شما خالق هر چیزی است. چون هر چیزی که تا کنون وجود داشته است در حال حاضر ایجاد شده است. شما می توانید بر این باورند آنچه شما می خواهید, اما شما همیشه بازگشت به نور است. این است که چرا شما فقط بیان حقیقت است. چرا که شما تنها کسی هستید که می توانید آن را بگویید.

چه من و گفت می شود با نگاه کردن به آینه است. شما خواهد بود که تنها بازتاب می بینید. و این حقیقت است. درک آنچه در آن به معنی. افکار خود را منعکس کننده را به شما واقعیت شما می خواهید برای دیدن. هنگامی که شما با چشمانتان می بینید هیچ چیز دلیل هیچ چیز وجود دارد را ببینید. نه تنها این مهم در جستجوی خود را برای خود آن است که مناسب ترین واقعیت در آوردن آگاهی خود را به یک حقیقت جهانی است. واقعیت وجود خود را خود را در چشم انداز خود را. نه دیدگاه دیگر. هیچ دیگر وجود دارد که آنها به استدلال می کنند این واقعیت است زیرا تمام است که خواهد بود توهم.

توهم خود خواهد بود سپس منبع خود را بی ایمانی …

[ad_2]