هنرهای رزمی و قانون جاذبه – ژان کلود Vandam در مقابل راز!

[ad_1]

به تازگی یک فیلم به نام راز بیرون آمد و به نظر می رسید به گرفتن جهان توسط طوفان با یک نسبتا ساده پیام: ما در حال جذب به ما لحظه به لحظه, مردم, مکان ها منابع و تجارب ما بر اساس افکار ناخودآگاه.

این مهم نیست که آیا شما بر این باورند در این قانون جهانی یا نه فقط به عنوان مهم نیست که آیا یا نه یکی معتقد است در گرانش یا برق است. باور نمی جاذبه معتاد به شما صرفه جویی در زمانی که شما از دست دادن و گرفتن خود را در حالی که حلق آویز از ناودان اگر شما سقوط کردن سقف. نه اعتقاد برق به سادگی از آنجا که شما نمی توانید آن را ببینید معتاد نگه داشتن شما را از گرفتن برافروخت اگر شما پرتاب یک گیره کاغذ را به یک خروجی.

قانون جاذبه هم به نام کارما قانون علت و معلول; برخی حتی اشاره به آن را به سادگی به عنوان شانس و تصادف و یا سرندیپیتی است که به سادگی یک قانون جهانی است که آیا اعتقاد یا عمل بدون تعصب 24 ساعت در روز.

هر چه ما تمرکز بر روی, آیا می خواست یا ناخواسته ما به نظر می رسد برای جذب به زندگی ما. اگر شما تا کنون فکر آنچه در افکار غالب خود را در مورد پول فقط بررسی کیف پول خود را. اگر شما تا کنون فکر آنچه در افکار غالب خود را در مورد عشق و روابط, فقط یک نگاه سخت خوب در روابط شما در حال حاضر.

در نظر گرفتن یک نگاه در آنچه که شما و آنچه شما همیشه به نظر می رسد به منظور جلب به خود; که آیا آن نوع از مردم در اطراف شما به نوع کار یا حرفه ای مواقع مشکلات مالی و یا رشته های شگفت انگیز از بخت خوب شما همیشه به نظر می رسد که یک جای خوب برای شروع به مصرف شخصی موجودی که چگونه شما ممکن است فکر کردن در ناخودآگاه (یا زیر خود را فعال بیداری آگاهانه) سطح.

پس چه می کند این همه را با هنرهای رزمی ؟

کاملا به سادگی, فعالیت های ما شامل خودمان را در چیزی می گویند در مورد ما چگونه فکر می کنم و احساس می کنم. اگر قانون جاذبه به ما می گوید که ما غالب افکار در هر لحظه جذب به ما خیلی چیزهایی که ما به نظر می رسد تجربه روزانه پس چگونه ما به طور جدی به پر کردن ذهن ما و آنچه که ما آنها را پر کنید با پارامونت به یادگیری چگونه به عمد جذب چیزهایی که مردم منابع و تجارب ما مایل به جای آنهایی که ما ممکن است نیاز به طور منظم است که ناخواسته هستند.

اکثر هنرهای رزمی به طور معمول شروع از این فرض استوار است که ما ممکن است فاقد برخی از نوع آموزش خاص و یا دانش (آموزش و دانش این هنر رزمی را ارائه می کنند) و از آنجا که ما فاقد این دانش ما احتمالا در معرض خطر با استفاده از یک جنبه بد از جامعه است. بنابراین ما به بررسی تکنیک های خاص و تاکتیک با هدف خنثی کردن یک حمله از نظر جسمی و معمولا با از بین بردن شر مهاجم.

در حالی که نمونه آموزش هنرهای رزمی است بسیاری از جنبه های خوب آن است که می تواند منجر به افزایش اعتماد به نفس, افزایش دفاع از خود قابلیت افزایش آگاهی بهتر سلامت جسمی و بسیاری دیگر از ویژگی های مثبت این هنر است که القای این فرض که 1. ما فاقد چیزی 2. ما در معرض خطر هستند و 3. ما نیاز به آموزش برای غلبه بر یا از بین بردن شر عنصر کمین در جایی خارج وجود دارد, در واقع ممکن است انجام بیش از آسیب خوب.

فکر بازگشت به قانون جاذبه اگر ما به طور فعال در فعالیت است که به طور مداوم در تقویت اعتقادات و فقدان خطر و ترس منفی و تخریب و خشونت و…. چه چیزی شما فکر می کنم ذهن ناخودآگاه خود را می کند که با اطلاعات دیگر 23 ساعت در روز ؟

کاملا به سادگی آن را به طور مداوم به دنبال تجارب به درگیر شدن در و یا خود را در راه است که تقویت آن در حال تدریس در کلاس هنرهای رزمی.

اقامت برای قسمت 2 که در آن ما می خواهیم نگاهی به برخی از های مختلف هنرهای رزمی و چه آنها را از نظر آموزش بدن خود را به عنوان به خوبی به عنوان ذهن خود را به بیش از به سادگی یک “پسر بد” از بین بردن ماشین آلات و به جای تبدیل شدن به یک عمدی مجذوب کننده از بسیار چیز نیاز به طور کامل تجربه زندگی در آن حداکثر است.

[ad_2]