همجنس گرایی و قانون جاذبه

[ad_1]

قانون جاذبه می گوید: “هدف شما در زندگی این است که آنچه به شما می گویند آن است و ماموریت شما این است که ماموریت خود را به شما بدهد. زندگی شما خواهد بود آنچه شما ایجاد شده و هیچ کس را در قیامت از آن در حال حاضر و یا هرگز.” زندگی قرار است به فوق العاده از آنجا که شما در حال شکوه خالق و شما می توانید همه چیز شما می خواهید اگر شما تمرکز بر روی آن. و بله, جهان مراقبت می کند که آیا شما یک همجنسگرا از آنجا که پاسخ آن را به افکار غالب خود را از طریق لرزش شما منتشر می کنند.

قانون جاذبه کار می کند برای هر کسی که معتقد است که آنها می توانید تغییر راه آنها فکر می کنم وضعیت خود را بدون در نظر گرفتن اینکه آیا آن را تغییر راه جامعه درک آن می شود. همجنسگرایی است که هنوز هم به عنوان یک تابو در بسیاری از کشورها. نگرش های اجتماعی نسبت به همجنسگرایی متنوع است و هنوز هم در نظر گرفته شده در برخی از فرهنگ ها به عنوان یک انحراف است. وجود دارد هنوز هم در حال بحث که آیا همجنسگرایی ژنتیکی است و یا به سادگی یک انتخاب برای اکثر مردم است. به عنوان یک نتیجه بسیاری از مردم تصمیم به نگه داشتن خود را به گرایش جنسی به خود و یا پنهان کردن خود را به روابط عمومی است. کسانی که در باز شد و محکوم جامعه است که آنها را منجر به این باور است که تمایلات جنسی خود را است “گناهکار”. در حالی که اکثر پدر و مادر قبول یا انکار است که کودک خود را همجنسگرا چند باید واقعا آن را پذیرفته. برای اکثر کسانی که با حمایت خانواده و دوستان خود را واقعا به ویژه خوش شانس. اما این یک واقعیت است که وجود دارد مقدار زیادی از همجنس گرایان ناراضی وجود دارد که نیاز به درک و احترام است.

قبول که شما و اجازه ندهید کسی به شما فکر می کنم متفاوت است. با پذیرش که شما یاد بگیرند به عشق خود و به دست آوردن اعتماد به نفس و شجاعت خود را به صورت چالش های خود را. بنابراین شما ایجاد انرژی مثبت در داخل و شما را درک خواهد کرد خودتان بهتر است. جهان نمی قاضی شما را برای آنچه که شما هستند. آن را به سادگی واکنش نشان می دهد به هر چه انرژی شما پروژه به جهان است.

مهم نیست که چگونه جامعه سوالات گرایش جنسی خود را, اجازه دهید آن را نمی گذارد شما. گوش دادن به خود درونی خود را. افتخار آنچه شما احساس می کنید و به دنبال آنچه شما فکر می کنید برای شما مناسب است و چه چیزی شما را خوشحال خواهد ساخت. اجازه ندهید که احساسات خود را تحت تاثیر منفی اعتقاد مردم در اطراف شما.

اجازه ندهید خشم و ترس و یا شرم به نگه داشتن شما از زندگی یک زندگی شاد فقط به خاطر شما متفاوت از دیگران است. درک که شما در را برای شما به زندگی مثبت را تجربه کنند. فکر نمی کنم ضعیف مورد که شما به دلیل افکار منفی ایجاد احساسات منفی در نتیجه جذب منفی شرایط در زندگی شما. یادگیری به خودتان را دوست دارم. که است که شما در حال صرف نظر از آنچه در جامعه می گوید در مورد شما. اگر شما نمی توانید یادگیری به پذیرفتن خود, شما نمی توانید متقاعد کردن دیگران برای انجام همان.

حرکت رو به جلو و شروع به تغییر نقطه نظر خود را در مورد خود و زندگی خود را. خودتان را از بار از آنچه در جامعه در نظر گرفته به عنوان “عادی”. احساس خوبی در مورد خودتان به دلیل وجود دارد هیچ مشکلی با بودن متفاوت است. جایگزین تمام افکار منفی و احساسات را با عشق و قدردانی با استفاده از قانون جاذبه به این دلیل که بیشتر شما از آن استفاده کنید بیشتر به شما را در درک چگونه آن را به شگفتی در خود واقعیت است. اطلاعات بیشتر در مورد تسلط بر قانون جاذبه با مراجعه به http://www.thesecretoflifebydesign.com

[ad_2]