هستند رفتار و آداب همان چیزی است ؟

[ad_1]

من یک قوانین و مقررات نویسنده است. حداقل من سعی می کنم نمی شود. من یک نویسنده هستم و از ظرافت است. اما در مطالعه من از ظریف, زندگی و نوشتن کتاب های من, من باید برای مقابله با آداب و رفتار.

من امیدوارم که برای قرار دادن این را یک بار و برای همه است. آداب و رفتار یکسان نیست. آنها دو چیز متفاوت هستند. در حالی که داشتن رفتار خوب است که ریشه در آداب معاشرت داشتن قوانین و مقررات ممکن است فقط یک ماسک از رفتار.

اجازه دهید تا توضیح دهد. رفتار محبت در حالی که قوانین و مقررات است که به سادگی یک سازمان انجام داده است. قوانین و مقررات است birthed از رفتار که قصد دارد به منظور توسعه یک سازمان منظم سیستم انجام کارها در نظر گرفتن چگونه این اقدامات ممکن است بر دیگران.

ممکن است برای کسی که به آداب و نه واقعی رفتار. درست مثل چگونه ممکن است کسی این کار و می گویند همه چیز درست اما شما احساس می کنید که چیزی است که وجود دارد نه کاملا. آن را مانند یک نما.

برای مثال به همین دلیل است که آن را یک “قوانین و مقررات” به ایستادن به سمت چپ (یا راست بسته به جایی که شما هستند) در پله برقی? این است به طوری که شخص دیگری در عجله بسر می رسانید می توانید بر روی خود را چرخ و راه را به سرعت و بدون اخلال در هر کس دیگری. اگر شما نمی فکر می کنم از دیگران ایستاده و هر کجا که شما می خواهید شخص دیگر را مانع از پیاده شدن از پله برقی سریع.

به آرامی یک سیستم توسعه. ما فقط تدریس به ایستاده در سمت چپ پله برقی. اگر ما هرگز صرف یک ثانیه فکر کردن در مورد اینکه چرا حرکت می کند هر کس به گوشه ای از یک پله برقی, ما پس از آن که آداب و نه رفتار.

این “فکر کردن در مورد دیگران” بخشی است که رفتار. این رفتار اجتماعی از رفتن به یک گوشه قوانین و مقررات است. بنابراین من امیدوارم که این نشان می دهد که چرا مودب فرد می تواند آداب, اما نه رفتار.

در حالت ایده آل ما باید هر دو رفتار خوب و آداب معاشرت است. رفتار باید ریشه های آن را در مهربانی. هنگامی که شما نوع هستند و شما در حال متفکر و ملاحظه دیگران, شما نمی خواهد که برای حفظ قوانین و مقررات. است که به طور کلی ، ما باید برخی از تلاش برای یادگیری در مورد به طور کلی قوانین و مقررات یا قوانین و مقررات دیگر فرهنگ به خصوص اگر ما دوستان از جاهای دیگر است. این امر به ویژه مفید است اگر شما نیاز به کار در یک کشور دیگر و یا زمانی که شما سفر.

ممکن است به رفتار و نه آداب? البته.

به عنوان فوق العاده به عنوان ما دوست داریم به فکر می کنم ما باید به روش های مختلف در حال متفکر. ما نیز باید به روش های مختلف تفسیر مهربانی و کردار است. اگر ما به یک فرد مسن صندلی ما, ما در حال اقدام در محبت. اگر فرد سالمند را به اشتباه راه و فکر می کند که شما در حال برچسب زدن به او و یا او را پیر و سپس اقدامات ما در ذهن او است نه محبت.

این بیشتر آشکار است در فرهنگ است. هر فرهنگ خود را توسعه داده است رفتار اجتماعی و در نتیجه قوانین و مقررات.

مثال دیگر این است که یادگیری ناهار خوری آداب معاشرت از غذاهای مختلف. شما ممکن است بهترین در جهان است اما توهین به یک میزبان با ریختن اشتباه سس بیش از مواد غذایی خود را. و یا به اشتباه در حال حاضر. برای مثال در برخی از فرهنگ های آسیایی, دادن ساعت است شبیه به ” آرزوی مرگ بر آنها و یا کفش ‘به می گویند که رابطه یا ازدواج و نه آخرین خواهد شد’.

هنگام مراجعه به خانه ها در برخی از مکان ها آن است که مودبانه برای ارائه به شستن ظروف و دیگران, کمک به شستن ظروف است که نفوذ به حریم خصوصی. اینها همه قوانین و مقررات و نه رفتار.

رفتار اول, آداب دوم

پس چگونه به زندگی با رویکرد رفتار و آداب? شما ممکن است بپرسید. باید بروم خرید بزرگترین و ضخیم ترین آداب کتاب ؟

من معتقدم بهترین راه این است که یک مرور سریع در اینترنت یا کتاب ها به طور کلی قوانین و مقررات هر زمان که شما مطمئن نیستید در مورد چیزی است. که راه شما اقدام خارج از مهربانی. اخم نیست اگر شما نمی توانید به یاد داشته باشید همه چیز است. من برای اولین بار به اعتراف قوانین و مقررات کتاب های تهدید آمیز است. هر آنچه که شما نمی دانید بپرسید آرام و خصوصی اگر شما می توانید. بسیاری از زمان آن قدردانی خواهد شد.

[ad_2]