هر آنچه لازم است درباره شیر فشارشکن بدانید

مبنا نحوه عمل شیر فشارشکن هیدرولیک حساس استعمال از غلبه نیروی سیال بر پاپت یا این که ساچمه ای است که ذیل فشار نیروی فنر پشت سر خویش است. وقتی که فشار بیش از حد شود، دیسک شیر گشوده می شود تا سیال را تخلیه کرده و وضعیت فشار نرمال را در سیستم لوله کشی برقرار کند. این مرسوم ترین جور است: بار فنر به دسته ای طراحی شده هست تا دیسک را برخلاف جریان ورودی فشار دهد. فشار باطن مخزن یا این که سیستم لوله کشی به عوارض متعددی می تواند از یک حد آستانه فراتر رود. شیر فشارشکن چدنی یکی از اشکال پرکاربرد شیر فشار شکن می باشد . از طرفی فشار مناسب در تاسیسات خانگی چیزی در حدود ۲ تا ۳ بار می باشد و فشارهای بالای چهار بار آزار دهنده و موجب مشکلات و خرابی میباشد. به همین دلیل به عمل بردن فشار شکن آب در سیستم های لوله کشی از ضروریات می باشد . بر این اساس، شیر فشارشکن یا شیر کاهنده فشار، به جهت تثبیت و کمتر فشار سیال بر مبنا مقدار از پیش گزینش شده، زیاد تاثیر گذار و مؤثر به شمار می رود. اصلی کمتر فشار سیال به کمتر از مقدار تعیین شده، شیر مجدد بسته می شود. حیاتی تنظیم نمودن فشار بر بر روی یک فشار اثبات ، به ازایدامنه های مختلف ،فشار ثابتی خوا هیم داشت. بسته به نوع سیال مانند بخار، گاز یا این که مایع، می قدرت پیراهن (یک وسیلهی آببندی) را به فنر اضافه کرد تا اثر فشار برگشتی را از میان ببرد. شیر فشارشکن تولیدی شرکت میراب از نوع بشقابی ، دیافراگمی ، مجهز به پایلوت بوده و حساس عملکرد هیدرولیکی می باشد . هر وقت فشار از میزان مشخصی فراتر رود، شیر اطمینان به طور اتومات گشوده میشود. شیر را به صورت عمودی و افقی کارگزاشتن نمایید. وقتی فشار از یک میزان معین بالاتر رود، فنر باز می شود و دیسک را آزاد می نماید و سیال باطن شیر اعصاب میشود. شما میتوانید اهمیت اشکال شیرها از گزاره شیر توپی و شیر پروانه ای آشنا شوید. گاهی اوقات، اصطلاح شیر اطمینان و شیر فشارشکن به عنوان هم معنی به کارگیری می شوند. به طور کلی شیرآلات صنعتی به جهت در دست گرفتن فرآیندها و سوق‌دهی جریان سیال به عمل می روند. شیرهای اطمینان وزن خالص (دد ویت) DEAD-WEIGHT SAFETY VALVE فنر ندارند و به جهت مخازن ناچیز فشار استعمال می شوند. در اینجا عمده به بررسی وب وب سایت فشار شکن مدولار هیدرولیک.