نقطه مرجع درمانی

[ad_1]

چه نقطه مرجع درمانی ؟

نقطه مرجع درمانی یک روش نسبتا جدید برای بهبود شخصی, رشد و توسعه است. آن است که ایجاد Simon & Licking رز و یک روش برای پاکسازی تروما الگوهای رفتاری باورهای منفی و احساسی بلوک. نقطه مرجع درمانی است که بر اساس بسیاری از اصول کلیدی از جمله:

  • همه چیز را می توان از منابع درون. هیچ هدایت, دعا, دانلود, ضربه زدن, لمس کردن, کریستال, سوزن, گیاهان, و غیره. نیاز به تمرین تکنیک
  • که ما به ارث می برند بسیاری از ما تروما یا چمدان عاطفی از اجداد ما (علم epigenetics)
  • که در آن r-مجتمع یا خزنده مغز است که بر رفتار (تثليث مدل مغز) موجب ساخت فوری تغییر امکان پذیر است

با اذعان به بالا این تکنیک اجازه می دهد تا فرد یا پزشک برای ریشه کن کردن مجریان برگزاری منفی و رفتار و احساسات و اعتقادات در محل از مبدا (یا اولین نقطه مرجع) و انحلال انجمن های منفی ساخته شده در زمان تروما رخ داده است. زمانی که تروما است ‘حل’ یعنی تنها وجود دارد یک حس غالب درونی صلح و ارامش در مورد تروما و حادثه فوری تغییر می کنند که می توان فیزیکی و روانی و عاطفی و یا حتی معنوی در طبیعت است.

نقطه مرجع درمانی کمک می کند تا شکاف بین علم و معنویت است. در حالی که این روش مبتنی بر اصول علمی جامد اثر خود نشان داده است توسط روحانی قانون جاذبه است.

با انتشار تروما ما می توانیم فکر می کنم از آن را به عنوان آزاد لحن یا لرزش از تروما انجام شده است. اگر این تن و یا لرزش است دیگر ‘در’ یک فرد توسط قانون جاذبه فردی دیگر جذب تجارب منفی که این لرزش بود آوردن به او و یا او را تجربه می کنند.

برای مثال اگر یک مرد بود مورد آزار واقع به عنوان یک کودک او ممکن است حمل در او قربانی-مانند انرژی. قانون جاذبه این انرژی را جذب کند به زندگی خود را بیشتر تجربه مشابه. شاید او یکی از برداشت توسط دوستان خود و یا همکاران. شاید او مورد آزار قرار گرفته توسط یک شریک یا یک رئیس و یا حتی او کسی است که همیشه استفاده کرده و در خود روز به روز معاملات. تا تروما منتشر شده او همچنان به جذب این تجارب منفی به زندگی خود.

و در این مثال اگر چه این قربانی انرژی بود و در واقع گذشت کردن از طریق اجداد خود را که آنها خودشان را تا به حال تحمل یک هولوکاست برده داری و یا نوعی دیگر از آزار و اذیت ؟

نقطه مرجع درمانی اذعان این لینک و چگونه حیاتی آن است که به منظور درمان و یا تبدیل یک الگوی تجارب منفی یا رفتار. همراه با توانایی به شیر به r-پیچیده تبدیل قربانی-مانند لرزش فورا می توانید تغییر راه این فرد فکر می کند و رفتار. تصور کنید آنچه در زندگی می تواند مانند این فرد پس از این انتقال ؟

نقطه مرجع درمانی را می توان به تقریبا هر جنبه ای از زندگی افراد به کمک به آنها برای رسیدن به تعادل و آزادی فراوانی صلح و امنیت است.

[ad_2]