نحوه جذب سعادتمند عشق روابط با قانون جاذبه

[ad_1]

چگونه می تواند به شما استفاده از قانون جاذبه برای ایجاد یک ایده آل رابطه ؟ خوب اول از همه این است که یکی از طبیعی ترین راه برای استفاده از قانون به عنوان جذب عشق را به زندگی شما است که واقعا پایه ای برای تمام انواع دیگر از جاذبه است. هنگامی که ما فکر می کنیم عشق ما معمولا فکر می کنم روابط عاشقانه اما واقعا همه چیز را ما می خواهیم به پایان می رسد تا پایین آمدن به عشق این که آیا آن مربوط به سلامت ما و مالی و حرفه ای و یا دوستی. من این اشاره نه برای منحرف کردن شما از هدف خود را از پیدا کردن یک سعادتمند رابطه اما به مرحله تنظیم بنابراین شما در یک مطلب مغناطیسی دولت برای جذب این.

آن را ممکن است یک کلیشه از کتاب های کمک خود در حال حاضر, اما حقیقت این است, اصلی خود را در رابطه با خودتان است. مهم نیست که چگونه نزدیک شما را به یکی دیگر از شما با خودتان هر دقیقه از زندگی خود را! هنگامی که شما از آن فکر می کنم این راه آیا شما فکر می کنم که چگونه شما در مورد خودتان احساس ممکن است مهم است ؟ در واقع این اساس چگونه شما ارتباط برقرار کردن با بقیه جهان -که به نوبه خود تا حد زیادی تعیین می کند که چگونه دیگران به شما پاسخ دهند.

اگر شما ایجاد یک رابطه محبت آمیز با خود و نه بر اساس حرص و آز و یا خودشیفتگی اما یک حس اساسی خود شایستگی و ارتباط – شما می توانید شروع به تعامل بیشتر هموار با محیط زیست خود را. این چیزی است که شما به عنوان یک ورزش جداگانه. آن را فقط به یک موضوع اساسی برای حفظ در ذهن در طول زندگی خود.

مرحله بعدی (هر چند همه “مراحل” می تواند رخ دهد در همان زمان و یا در هر سفارش) است که به تمرکز در ارتباط با دیگری است که شما می خواهید را به خود جلب. شما می توانید خود را بهبود روابط موجود یا جذب امکانات جدید. مهم ترین چیز شما می توانید در این زمینه است به تمرکز بر روی آنچه که شما در حال قرار دادن و یا ارسال به دیگران و نه در آنچه که شما می توانید دریافت و یا دریافت خواهید کرد. این است که می گویند که شما باید اجازه دهید دیگران

امکان استفاده از شما, اما شما باید رویکرد روابط از نظر دادن اول. این نه تنها به مردم اعمال می شود شما در شرایط صمیمی با -آن را نیز به معنی کسی که شما فقط ملاقات کرد.

به این معنا نیست چیزهای مادی اما انرژی و احساسات است. فقط به عنوان اگر شما در کسب و کار شما بهتر است به فکر آنچه شما می توانید ارائه خود را به کارفرما یا مشتری در روابط شما بیشتر مغناطیسی هنگامی که شما در حال قدرتمند *منبع* از عشق و انرژی است. بسیاری از مردم تمایل به عقب نگه دارید و در این راستا می ترسم که آنچه آنها ارسال خواهد شد در نوع خود است. واقعیت این است که عشق بی نهایت است منابع پس از آن فرقی نمی کند. اگر شما تلاش برای رسیدن و از آن قدردانی نمی کند شما از دست رفته نیست هر چیزی (به عنوان طولانی به عنوان شما متوجه این!). از سوی دیگر بیشتر از شما فکر می کنم شما را پیدا خواهد کرد که انرژی شما ارسال خواهد شد در نوع خود است.

نهایی “صحنه” (اول عشق است, خود, دوم این است که باید به نگرش) است که یک تصویر از آنچه شما می خواهید را به خود جلب. نه یک فرد خاص (برای شما نمی توانید با استفاده از قانون جاذبه برای وادار کردن چیزی از کسی دیگری, آیا عشق یا چیزهای مادی) اما نوع فرد و رابطه است. شما می توانید با استفاده از تاکید برای کمک به با این عنوان در —

“من در حال حاضر جذب سعادتمند رابطه با (مرد یا زن) با (کیفیت ضروری) به زندگی من است.”

نگه داشتن تصویر و تکرار تاکید, اما نگه داشتن در ذهن دو “قوانین” و انتظار نداریم که آقای یا خانم راست به نظر می رسد در درب جلو خود را بلافاصله (هر چند که می تواند اتفاق می افتد). اگر شما زندگی می کنند با یک مثبت, محبت و دادن نگرش و نگه داشتن یک تصویر که شما می خواهید برای جذب قانون جاذبه قطعا آن را به شما ارائه!

[ad_2]