می کند که تاروت خرافات واقعا کار می کند ؟

[ad_1]

اگر شما آشنایی با عصر جدید ادبیات امروز پس شما آگاه هستند از قانون جاذبه است. قانون جاذبه می گوید که همه چیز در جهان انرژی در پایه آن سطح. تمام انرژی ارتعاش و بر اساس سطح خود را از لرزش چیز کشیده می شوند به واقعیت خود را و یا به شما جذب است. اگر شما آن را کمی دورتر وجود دارد هیچ انطباقها حوادث و یا شانس است که می تواند به واقعیت خود را. همه چیز هماهنگ شده با زیبایی بافته شده ملیله از جهان که در آن همه ما بخشی. لعنت بود که تقریبا شاعرانه!

همه چیز در جهان متصل است. بر اساس این فرض که همه چیز متصل, کارت های تاروت شده است با موفقیت مورد استفاده برای صدها سال. آیا شما شک و تردید در مورد موفقیت تاروت کارت ؟ بیایید با استفاده از یک کمی عقل سلیم و منطق. اگر آنها کار نمی خواهد آنها را در استفاده و برای صدها سال ؟ شما شک و تردید از دلال سهام شرکتها که به شما نکته که در آخرین داغ قبل از خرید به بازار رفت و به توالت ؟ شاید شما باید شده اند! مردم تا به حال موفقیت های بزرگ را با کارت های تاروت برای صدها سال. به همین دلیل آنها مانده اند در اطراف و مردم آمدن نگه دارید. با موفقیت است که شما تا به حال چرا شما در حفظ و رفتن به آن کارگزار ؟

در خواندن کارت تاروت شما تمرکز بر روی یک سوال. بعد از آن شما در حال برخورد با یک “گسترش” از دو کارت در. هنگامی که شما در حال تمرکز شما در حال ارسال پرنیان به جهان است. چرا که انرژی خود را به لرزش در آید در یک سطح خاص در هر نقطه داده شده در زمان, کارت های که پیدا کردن راه خود را به گسترش خود را به طور خاص به جذب انرژی خود را و یا لرزش. وجود دارد هیچ coincidents حوادث یا شانس. کارت ها را به خود جلب انرژی خود را. ماهر “خوان” می تواند تفسیر کارت های خود را بر اساس سوال و شهود است. تاروت کارت خوان می توان روانی, اما آنها لازم نیست که به خواندن. آن است که بیشتر از یک هنر بصری. این کارت ها یک ضربه محکم و ناگهانی شات از انرژی است که شما در حال قرار دادن در هر لحظه در زمان به جهان است. که کارگزار سهام? او تنها به پرتاب دارت در یک هیئت مدیره از شرکت های, آمار یکی پس از آن به نام شما! حداقل تاروت خواننده شیپور خاموشی به جهان که کارگزار سهام فقط شنود تلفن و شما آمد.

انتخاب تاروت کارت خوان است مانند انتخاب یک واعظ. آیا شما می خواهید برای شنیدن خطبه ای از آتش و گوگرد و چگونه شما باید یک پای در جهنم و پای دیگر بر روی پوست موز? و یا آیا شما می خواهید که به شما امید و ایده آل شما می تواند یک انسان بهتر بودن ؟ خوب من شوخی با قیاس از آتش و گوگرد تاروت خواننده. اما نمی فهمم که خواندن کارت است و نه علم. خوانندگان مختلف می توانید در همان کارت و تفسیر آن را به روش های مختلف. هیچ درست یا غلط به سادگی چشم انداز خود را. من یک شکاک در مورد کارت های تاروت تا زمانی که من درک چگونه آنها متناسب با ارتعاشی انرژی و قانون جاذبه است. یک خواننده خوب تاروت می تواند کمک به شما در بسیاری از زمینه های زندگی خود را.

برای مثال چه خواهد بود بهترین مسیر شغلی? چرا شما به نظر می رسد به درگیر شدن با همان نوع فرد در روابط ؟ چیزهایی که شما نیاز به انجام به منظور توسعه یک رابطه خوب است. آنها می تواند کمک به شما در نحوه رسیدگی به شرایط خاص در یک رابطه, سکس در محل کار در خانه کسب و کار و هر تعداد از زندگی مسائل که ممکن است شما را کاملا درک. چرا که همه بخش های زندگی خود را به هم پیوسته در داخل ملیله جهان خوب تاروت خواندن می تواند بسیار جذاب کمک در زندگی روزانه خود را. نامتعارف? بله. اما مربوطه در راه است که بسیاری هنوز متوجه است. وجود دارد هیچ حادثه ای است که شما در حال خواندن این وبلاگ. به خاطر قانون جاذبه شما را به خود جلب کرد آن را به آگاهی شما. در حال حاضر شما نیاز به عمل در پیام. وجود دارد بسیاری از ماهر خوانندگان کارت تاروت است که شما می توانید با اتصال آنلاین. پیدا کردن یکی که معتبر است و اجازه می دهد آنها را به شما خواندن. روشن کردن یاد بگیرند که چگونه شما به این جهان است. تاروت می تواند یک ابزار عالی. در حال حاضر که من در ترک آن دارت و تلفن همراه?

[ad_2]