می خواهید در مقابل نیاز – تفاوت بین خواستن و نیاز

[ad_1]

وجود دارد یک تفاوت بزرگ بین وعده آنچه شما می خواهید و نیاز به آنچه شما می خواهید و هر دو فقط حالات هیجانی است که شما باید آگاه باشند از. اگر شما در مسیر جذب آنچه شما می خواهید, شما باید مراقب باشید به خودتان اجازه می دهد به لغزش به منفی عاطفی از نیازمندی. وجود دارد وحشتناک و باطل طرز فکر در میان انسان ها است که بسیاری از چیزهایی که ما نیاز داریم که در واقعیت وجود دارد که تنها تعداد کمی از چیزهایی که ما در واقع نیاز و بقیه چیزهایی هستند که ما می خواهیم. وجود دارد هیچ کار اشتباهی با مایل, اما اجازه می دهد خودتان را به این باور است که شما نیاز به چیزی تنها شما را از گرفتن آن است.

ما باید بدانیم چه می خواهیم و ما باید شور و شوق برای آنچه ما می خواهیم. وجود دارد هیچ کار اشتباهی با داشتن این اشتیاق یا تمایل به آن را داشته باشد. این مشکل برای بسیاری از مردم است هر چند که آنها سقوط به یک طرز فکر نیازمندی. یک طرز فکر نیازمندی را نمی خواهد از ما چه می خواهیم. در واقع آن آغاز خواهد شد به فشار آن را دور ساخت آن را سخت تر و سخت تر برای ما به آنچه در آن است مورد نظر ما است. در هنگام کار با قانون جاذبه ما نیاز به یک میل سوزان برای آنچه ما می خواهیم. این احساسی راننده به ارمغان می آورد که آن چیز مورد نظر ما به ما نزدیک تر است. توانایی ما برای قرار دادن احساسات مثبت به ما تصویری را به عنوان به خوبی به عنوان قوی, قدرتمند, شور و شوق به دست آوردن است در ارتباط مستقیم به ما در گرفتن آنچه در آن است که ما می خواهیم. ما باید به یاد داشته باشید آن را به طور جدی هر چند. مایل است که یک چیز بسیار قدرتمند اما تا تبدیل شدن به متصل به آنچه ما می خواهیم تنها باعث پریشانی عاطفی.

یک مثال عالی از مایل در مقابل نیازمندی که به اعتقاد من شما می تواند مربوط به خواهد بود در روابط است. که شما ترجیح می دهید. کسی که با شما تماس فقط به سلام می گویند و می خواهد به صرف زمان با شما, اما نمی توانید ناراحتی خود را هنگامی که قادر به. کسی که به سادگی برخوردار است و شرکت خود را زمانی که آنها با شما هستند اما کاملا خوب با تنهایی و زندگی خود را. و یا شما ترجیح می دهند کسی که به طور مداوم در تماس با شما مایل به دانستن که در آن شما هستند و زمانی که شما دو نفر با هم گرفتن دوباره. کسی که ناراحت است که شما نمی توانید آن را نگه می دارد و آن را در برابر شما برای هفته ها. این نوع از کسی که به شما نیاز دارد در زندگی خود را به طوری که آنها احساس می کنند که اعتبار برای آنها چه کسانی هستند. اولین کسی بود که احتمالا انتخاب شما. همه ما لذت بردن از کسی که لذت می برد ما برای ما, اما به اندازه کافی قوی است خود را به نقطه که در آن آنها نیاز ندارد ما به اعتبار آنها و آنها چه کسانی هستند. کسی که نیازمند فقط باعث می شود ما می خواهیم برای اجرای دور و قانون جاذبه کار می کند به همان شیوه.

بیشتر به شما احساس است که شما باید به چیزی و بیشتر احساسات شما را چسبیده به آن چیزی که بیشتر به شما فشار آن را دور. این اتفاق می افتد چرا که شما به آن نیاز به یک راه خاص است که آن را ایجاد استرس از فکر داشتن آن نیست. اگر به جای شما به شروع به خوب با داشتن آنچه شما می خواهید, اما می خواهند آن را به هر حال شما خواهد شد بسیار نزدیک به آنچه در آن است که شما می خواهید. نیازمندی ایجاد یک طرز فکر از عدم در زندگی خود را به جای یک ذهنیت فراوانی است. که از یک نیازمند است موضع قدرت و گزینه های. به زودی شما متوجه است که جهان را به شما آنچه شما می خواهید و که در آن می تواند در یک میلیون راه های مختلف نزدیک شما خواهد بود برای ایجاد یک طرز فکر خواهید از تمایل به یک زندگی است که شما کنترل به جای اینکه از یک موقعیت نیازمندی و نیاز به آن را داشته باشد.

نیازمندی باعث می شود ما برای تبدیل شدن به متصل به یک ایده خاص یا نتیجه. متصل شدن به هر چیزی همیشه باعث پریشانی عاطفی. هنگامی که ما سعی کنید به چسبیدن به چیزی است که ما خودمان را در یک موقعیت است که اجازه می دهد تا ما را به صدمه دیده است هنگامی که چیزی می رود و از هیچ چیز طول می کشد برای همیشه لطفا برای, همه چیز محدود به یک آغاز و یک پایان. متصل شدن به این ایده که شما باید به یک ماشین خاص نمی خواهد باز کردن درب به فرصت های دیگر به یکی دیگر از ماشین است که مشابه و یا ماشین دیگری که بهتر است یکی از شما می خواستم اما شما به سادگی را درک نمی کنند وجود دارد. ما باید به فکر ما نیازمندی و clinginess به همه چیز در زندگی است. نیازمندی هل چیزهای دور و ناخواسته باعث غم و اندوه در زندگی ما است. به جای یادگیری برای باز کردن به امکان و بالقوه است. اجازه می دهد جهان به کار را از طریق شما به عنوان اگر شما باز کردن مجرا. اعتماد است که آنچه شما می خواهید را به شما می آیند و یا بهتر و جهان ارائه خواهد شد.

[ad_2]