میلگرد A3

 

میلگرد A3

(سخت اهمیت آج پیچیدهمنزلت بعدی A3 بوده و میلگردهای آجدار مهم صورت آجدار پر پیچ و خم می باشند و از لحاظ سختی در جایگاه نصفه دشوار قرار دارندشکل آج ها در این میلگرد نسبت به محور طولی به صورت جناقی (هشتی صورت ) می باشند و از نظر مقاومت هم نسبت به میلگرد A1 و میلگرد A2 مقاومت بالاتری دارند.

میلگرد A3 کلیدی تنش روان میلگرد 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی 6000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشدهمچنین تنش نسبی پلاستیکی نیز 14 درصد بوده و به تیتر میلگرد خشک شناخته می شود. عملیات جوشکاری به هیچ وجه بر روی این دسته فرآورده مجاز نمی باشد. کاربرد این کالا در میلگردهای اهمیت بنا شامل میلگردهای طولی تیرها و ستون ها قابل استعمال است.

 شیوه تشخیص تفاوت میلگرد A2 و A3

اهمیت اعتنا به تفاوت میلگرد A2 و A3 و حجم کاربرد آنها در پروژه های مختلف دانستن نحوه تشخیص این دو استاندارد میلگرد از یکدیگر می تواند اثر گذار باشدطبق مطالبی که در بالا مرور شد تولیدکنندگان میلگرد در ایران بر بر خلاف استاندارد از هندسه آج ثابتی برای تولید میلگرد A2 و A3 استفاده می کنند.

 بدین ترتیب از همین روش و به شکل بصری نمیتوان استاندارد میلگرد را تشخیص دادیکی از شیوه های مفیدی که به جهت اینکار وجود دارد تشخیص استاندارد میلگرد به یاری علامتها حک شده روی آن است. تولیدکنندگان میلگرد در ایران مارک تجاری خود را روی میلگرد حین پروسه نورد حک می کنند. در ادامه این برند حکاکی شده حروفی همچون JU ، JT ، CU ، CT حک میکنندحرف C نشان دهنده استاندارد میلگرد A3 و حرف J نشان دهنده استاندارد میلگرد A2 است.

میلگرد A3 خوب تر هست یا این که میلگرد A2

هرکدام از این میلگردها بسته به کاربردی که دارند، در پروژه‌های متفاوت مورد به کارگیری قرار می‌گیرندبه جهت نمونه از گونه A3 به هیچ وجه نباید ذیل عملیات جوشکاری و آهنگری قرار گیرند، اما در رخ تحمیل می‌توان از جور A2 به منظور عملیات جوشکاری استفاده کرد. از طرفی چنانچه به دنبال استحکام بالایی در همین میلگردها هستید، سفارش می گردد نوع A3 را گزینش نمایید زیرا تنش تسلیم و گسیختگی آن نسبت به A2 عمده است

تحلیل مختصات میلگرد A3

میلگرد A3 به نوعی قطعه فولادی یا این که میلگرد آجدار گفته می شود که مرحله مدت زمان آن به صورت دایره ای شکل میباشد و میزان قطر در آن نسبت به ارتفاع آن بیشتر است. در تراز همین دسته میلگرد دو گونه شیار طولی و عرضی قرار دارد. شیار های عرضی به شکل متناوب و حساس صورت هندسی مشخصی در اطراف شیار طولی قرار گرفته اند. میلگرد در اثر تغییر تحول رخ شمش آهنی ساخت می شود.

اسکلت بتنی در برابر نیروهای فشاری و کششی که به آن وارد می شود، استحکام و مقاومت کافی ندارد و فراوان آسیب پذیر است. امروزه برای افزایش امنیت ساختمان ها از گونه های میلگرد های آجدار به کار گیری می شود، میلگرد آجدار مهم سیمان درگیر می شود و منجر ارتقاء استحکام و مقاومت ساختمان ها در برابر نیروی کششی حاصل از حوادث طبیعی و غیر طبیعی مثل زلزله و سیل می شودزمین‌لرزه یک عدد از مهمترین حوادث طبیعی میباشد که نقش مهمی در تخریب ساختمان ها دارااست و باعث به تلفات جانی و مالی می شود. هر چه میزان